En ljus framtid

Antalet solcellsanläggningar i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och antalet nya anläggningar spås öka raketartat. Men vad innebär det egentligen och vad bör man tänka på?

Det finns många fördelar med solcellsanläggningar även i ett land som Sverige, där solen kanske inte svämmar över under alla årets månader.

Förutom alla uppenbara miljöfördelar gör egenproducerad solenergi dig mindre beroende av elprisets svängningar. Och på bara 12 till 15 år har anläggningen betalat sig själv. En kort tid när det kommer till lönsamma investeringar i boendet.

Detta eftersom produktpriserna har fallit kraftigt de senaste åren och anläggningarna som finns på marknaden är av högre kvalitet och mer energieffektiva än tidigare. Så sammantaget är det inte konstigt att antalet anläggningar ökar kraftigt i Sverige.

Men det är inte hela sanningen. Faktum är att Sverige som land ger goda förutsättningar för villaägare att lyckas med sitt solcellsprojekt. I motsatt till vad många tror, har vi klimatet på vår sida, då kylda solceller ger bättre effekt. Dessutom finns det bra subventioner och bidrag att få som gör investeringen mer lönsam. Regeringen har som mål att 100 procent av landets elproduktion ska vara förnybar år 2040.

Idag finns det runt 15 000 solcellsanläggningar i vårt avlånga land. Samtidigt ökar intresset, vilket har lett till att antalet anläggningar ökat i Sverige med 52 procent mellan 2016 och 2017. I Västerbottens län och Värmlands län har antalet anläggningar så mycket som fördubblats.

– Vi ser att anläggningar med en installerad effekt över 20 kW växer snabbare både i antal och installerad effekt än de små anläggningarna, säger statistikern Jeffrey Berard på Energimyndigheten i ett pressmeddelande. 

Albin Hasselström, marknadschef på Kraftpojkarna som är Sveriges största grossist av solenergilösningar och nu en del av OKQ8, har många intressanta tips inför en investering i solenergi:

  • Renovera taket först om det behövs och bygg anläggningen sedan, den ska kunna ligga kvar i trettio år.

  • Ta reda på om taket är dimensionerat för att klara vikten av både solcellspaneler och snö.

  • Undvik att installera paneler på tak som vetter mot norr eftersom andra väderstreck ger mer solenergi.

  • Tänk på att bygglov fortfarande är krav i vissa kommuner, kolla upp vad som gäller i din kommun.

  • Välj alltid att vinkla panelerna, det ger ökad produktion och minskad risk att fukt samlas.