Värmare kan skada miljön

Bränsledrivna extravärmare gör att bilen snabbt blir varm men deras utsläpp är ett förbisett problem.

Biltillverkarna måste numera ha exakta siffror för hur mycket varje modell släpper ut, med alla olika motoralternativ och tillval. Men så här års släpper många bilar ut betydligt mer skadliga ämnen – till stor del helt oreglerat. Det handlar om bränsledrivna motor- och kupévärmare som flera märken erbjuder. Naturskyddsföreningen riktade redan förra året hård kritik mot den här finessen i en rapport eftersom utsläppen skickas ut i luften helt orenade. Generellt sett smiter utsläppen från bränsledrivna bilvärmare under radarn. De regleras inte alls i samma utsträckning som bilens ”vanliga” utsläpp från motorn och få tillverkare kan svara på hur stora utsläppen är i verkligheten.

Bränslevärmaren används för att värma upp bilen innan den startas och hos flera märken kan den aktiveras i förväg, antingen via timer eller en mobilapp. Genom att värma upp motorn innan bilen körs iväg blir utsläppen under de första kilometrarna betydligt lägre, slitaget på komponenterna blir mindre och kupén värms upp, något som även kan smälta is och snö på rutorna. 

Men nackdelen är att bränslevärmarna inte har någon avgasrening, så när de värmer upp bilen på parkeringsplatsen tillåts de släppa ut orenade avgaser. Det görs ofta i boendemiljöer där bilen står parkerad.

”Vi konstaterar att utsläppen är omfattande och nästan helt oreglerade. Det är även anmärkningsvärt att bilvärmare har ett eget avgasrör som inte omfattas av samma regler som avgaser från bilens motor”, står det i rapporten. 

”Vi konstaterar att utsläppen är omfattande och nästan helt oreglerade. Det är även anmärkningsvärt att bilvärmare har ett eget avgasrör som inte omfattas av samma regler som avgaser från bilens motor”, står det i rapporten.

Det finns få tester som avslöjar utsläppen från värmarna, men tyska ADAC har testat en bensindriven Mazda CX-3 och en dieseldriven Audi A6 som båda kallstartades och varmstartades samtidigt som utsläppen mättes. Efter att ha kört teststräckan på 2,3 mil visade det sig att den totala bränsleåtgången ökat och att även utsläppen av koldioxid och kväveoxider var betydligt högre med värmare än utan. Däremot sänktes utsläppen av kolmonoxid och kolväten i båda fallen.

Det stora problemet för dieselbilen var dock de extremt höga partikelutsläppen.
”Under förvärmningsfasen släpper värmaren ut cirka 2 200 miljarder partiklar. Det är mer än 24 gånger så mycket som den kallstartade körningen som 23 kilometer ger ifrån sig. Och det är alltså innan bilen ens har rullat en enda meter”, kommenterar Naturskyddsföreningen i rapporten ”Bränsledrivna bilvärmare – det okända avgasröret”.

 

Text: Vi Bilägare

Foto: Simon Hamelius