Återbäring

Varje år har du möjlighet att få en återbäring som baseras på hur mycket du har tankat och handlat hos oss och hur stor föreningens överskott från föregående år är. Återbäringen* betalas ut en gång per år i samband med föreningens årsstämma, vanligtvis under juni månad.

*Återbäring utbetalas i förhållande till medlems köp föregående år. OK-föreningarnas stämmor beslutar om återbäringsnivå och utbetalning sker sen vanligtvis i juni månad. Mer information om återbäring och undantag hittar du på ok.se.

Så här fungerar återbäringen

Vad är återbäring?

Återbäring är en föreningsspecifik summa pengar som medlemmar i OK får tillbaka på köp gjorda hos oss på OKQ8 under återbäringsperioden.

För att vi ska kunna dela ut återbäring måste det finnas ett överskott från den återbäringsgrundande verksamheten. Vad som är återbäringsgrundande har bestämts av föreningsstämman som är OK:s högsta beslutande organ.


När betalas återbäringen ut?

Återbäringen får du en gång per år efter OK-föreningarnas årsstämmor, vanligtvis under juni månad.

Hur stor är återbäringen?

För det första beror det på hur det har gått för din OK-förening under föregående år. Eftersom återbäringen är en återbetalning av föreningens överskott till medlemmarna får du högre återbäring om föreningen gjort en god vinst under året. Vilken OK-förening du tillhör påverkar också, då återbäringsnivån brukar variera något mellan de olika föreningarna. Det som påverkar din återbäring mest är dock hur mycket du har tankat och handlat hos oss under det gångna året. Ju mer du tankat och handlat, desto större blir din återbäring!

Hur får jag min återbäring?

Den får du som en värdecheck i ditt återbäringsbesked. Värdechecken löser du enkelt in på valfri OKQ8-station. Återbäringsbeskedet får du hem i brevlådan eller digitalt via Kivra.

Sparkonto

Alla medlemmar i OK får ett sparkonto. Pengarna på kontot kommer från sparad återbäring, egna insättningar, räntor mm. Du får självklart ränta på det belopp du har tillgodo.

Rabatter och erbjudanden

OK-medlemmar får fina rabatter och erbjudanden på våra stationer. Det kan gälla varor från vårt härliga matutbud till bilvårdsprodukter.

Medlemsförmåner

Du som medlem i OK, har möjlighet att teckna förmånliga elavtal, försäkringar och har även tillgång till våra partnererbjudanden som ger dig fina priser på bland annat resor och upplevelser.

OKQ8 Visa Kreditkort

Med OKQ8 VISA får du bonus tillbaka på det du handlar, både i och utanför vårt stationsnät.