Blankettguide

Här hittar du information om hur du läser av återbäringsblanketten, hur återbäringen fungerar samt vanliga frågor och svar kring återbäring, medlemskap och sparkonto.

Så läser du återbäringsblanketten

Till höger ser du exempel på hur återbäringsblanketten ser ut. Klicka på bilden för att ladda hem den som pdf. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Längre ner på sidan visar och förklarar vi olika begrepp, siffror och tabeller som finns på ditt återbäringsbesked. Längst ner på sidan hittar du dessutom vanliga frågor och svar kring återbäring, OK-medlemskap och sparkonto.

Ordlista och förklaringar

 • Stadgeenlig insats

  Medlemsinsatsens storlek är fastställd i OK-föreningens stadgar.

 • Övriga medlemsförmåner

  Förutom återbäringen kan du också få bonus och rabatter som en extra medlemsförmån om du handlar villaolja och el och genom OKQ8.

 • Total återbäring och medlemsbonus

  På den här raden summeras återbäringen som du har fått för alla återbäringsberättigande köp, med eventuell medlemsbonus på el, villaolja och villaförsäkring.

 • Saldobesked

  Här visas din totala behållning på insats- och sparkontot.

 • Återbäring och medlemsbonus enligt ovan

  Återbäring och insatsränta fördelas på insats- och sparkontot och enligt OK-föreningens stadgar. Eventuell bonus sätt dock alltid in på sparkontot. Med återbäringsbeskedet får du en värdecheck på återbäring och bonus som sätts in på sparkontot. Den kan du använda som betalning när du handlar på en bemannad OKQ8-station fram till den 31 augusti samma år som du får hem beskedet. Du kan också lösa in värdechecken mot kontanter förutsatt att stationen har tillräckligt med kontanter i kassan. Om du inte använder checken står dina pengar kvar på sparkontot.

 • Volym

  Här visas drivmedelsvolymen under perioden - mätt i liter.

 • Återbäring

  Återbäringen är din del av föreningens eventuella ekonomiska överskott. Återbäringsnivån uttrycks i öre per liter när det gäller drivmedel och i procent av köpesumman när det gäller övriga köp (ej drivmedel).


  Återbäringen betalas årligen ut på ditt sparkonto.

 • Sparkonto

  Detta är det belopp som du sparat med återbäring, egna insättningar, räntor m.m. Du får givetvis ränta på dessa pengar. För aktuell räntesats, besök ok.se. I de fall där räntan var 100 kronor eller mer har även preliminär A-skatt dragits.

 • Aktuell ränta på Insatskonto

  Det är föreningsstämman som varje år beslutar hur mycket ränta som ska utgå på insatskontot.

 • Momsspecifikation

  Momsspecifikation är i första hand avsedd för företagare som redovisar mervärdesskatt.

Har du frågor?

Vår kundservice har samlat de vanligaste frågorna och svaren gällande återbäringen.