Klimatkompensera

OKQ8 har tillsammans med biståndsorganisationen Vi-skogen tagit fram klimatkalkylatorn.
Den ger dig som medlem möjligheten att på ett enkelt sätt klimatkompensera för din bilkörning.
Klimatkompensationen går oavkortat till Vi-skogens arbete med att bekämpa fattigdom och klimatförändringar.

Så klimatkompenserar du

Ange bränsleförbrukning alternativt antal körda kilometer. Kalkylatorn beräknar ditt utsläpp och priset för klimatkompensation.

Observera att kalkylatorn avrundar till närmaste ton och att lägsta nivån för klimatkompensation är 1 ton, det vill säga motsvarande ca 7900 km eller ca 600 liter diesel/bensin. Det gör att utsläpp för förnybara drivmedel kan bli missvisande.

Om Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som har arbetat med hållbar utveckling i östra Afrika sedan 1983.

I Vi-skogens klimatkompensationsprojekt Kenya Agricultural Carbon Project (KACP) får småskaliga jordbrukare utbildning i hållbara jordbruksmetoder och agroforestry – där träd planteras tillsammans med grödor på bönders gårdar.

På så sätt ökar motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatförändringar samtidigt som böndernas skördar ökar, de får större inkomster, mer mat på bordet och en tryggare försörjning. Idag medverkar cirka 30 000 småskaliga bönder (organiserade i cirka 1,730 bondegrupper) i projektet. Majoriteten är kvinnor. 

Mamma Lillian Ochieng med döttrarna Frida och Eliezel på sin gård i Kisumu, Kenya. Foto: Elin Larsson

-	Mamma Lillian Ochieng med döttrarna Frida och Eliezel på sin gård i Kisumu, Kenya. Foto: Elin Larsson

Minska dina utsläpp utan att klimatkompensera

Drivmedel är det område där vi har störst möjlighet att tillsammans med dig som kund och medlem minska vårt gemensamma klimatavtryck. Vår ambition är att vara drivande när det gäller infrastruktur för förnybara drivmedel och vi arbetar för att erbjuda en mångfald av drivmedel och energitjänster inom området. Här kan du läsa mer om vårt erbjudande av hållbara drivmedel och jämföra deras respektive CO2-utsläpp. 

I tabellen kan du jämföra andelen förnybar inblandning i våra drivmedel (vänster kolumn) samt hur många kilo koldioxid respektive produkt släpper ut per liter (höger kolumn).