Ränte- och saldobesked

Under januari varje år skickar vi ut ett ränte- och saldobesked till dig som är medlem i OK. Där hittar du den slutgiltiga räntan för föregående år, saldo på ditt insatskonto och sparkonto samt en rad förmånliga erbjudanden för dig, familjen och bilen.

Så här fungerar återbäringen

Vad är återbäring?

Återbäring är en föreningsspecifik summa pengar som medlemmar i OK får tillbaka på köp gjorda hos oss på OKQ8 under återbäringsperioden.

För att vi ska kunna dela ut återbäring måste det finnas ett överskott från den återbäringsgrundande verksamheten. Vad som är återbäringsgrundande har bestämts av föreningsstämman som är OK:s högsta beslutande organ.


När betalas återbäringen ut?

Återbäringen får du en gång per år efter OK-föreningarnas årsstämmor, d.v.s. i juni eller juli.

Hur stor är återbäringen?

För det första beror det på hur det har gått för din OK-förening under föregående år. Eftersom återbäringen är en återbetalning av föreningens överskott till medlemmarna får du högre återbäring om föreningen gjort en god vinst under året.

För det andra beror det på vilken OK-förening du tillhör. Återbäringsnivån brukar variera något mellan de olika OK-föreningarna.

För det tredje beror det på hur mycket du har tankat och handlat hos oss under senaste året. Ju mer du tankat och handlat desto större blir din återbäring.

Vanliga frågor och svar

Har du frågor gällande ditt ränte- och saldobesked? Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från er.

Behöver du hjälp?

Tel: 020-65 65 65

Vi har öppet mellan 8:30-16:00 alla helgfria vardagar.