Miljö & CSR

Miljö och hållbarhetsarbete är en del av OKQ8:s samhällsansvar. Vi vill underlätta för dig att göra hållbara val i din vardag och vi arbetar aktivt för en långsiktig hållbar utveckling. Läs mer om vårt arbete och hur vi tillsammans kan bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.

Vi är stolta över att återigen ha utsetts till bäst i branschen inom hållbarhet. År 2017 vann OKQ8 för sjätte gången sedan 2011 pris som bäst i kategorin hållbarhet och miljö bland drivmedelsbranschen.

Välj ett ämne

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen handlar om hur OKQ8 arbetar mot en hållbar bilism. Vi visar vad vi gör bra men också vad vi behöver bli bättre på.

Utmärkelser

Vi känner oss glada och stolta över att OKQ8:s hållbarhetsarbete uppmärksammas. Här kan du läsa mer om utmärkelser och erkännanden som OKQ8 har fått.

Miljö och hållbarhetsarbete

Vi på OKQ8 arbetar mot en hållbar utveckling. Genom aktiv handling tar vi vårt ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö.

Hållbara drivmedelsstationer

Efter framgången med Europas första hållbara drivmedelsstation har konceptet utvidgats. Vår strävan är att göra det enklare för bilister att göra hållbara val.

Samarbeten och initiativ

Som en del i vårt arbete för ett hållbart samhälle arbetar vi tillsammans med och stödjer ett antal utvalda organisationer, vars värderingar vi delar.

Så kan du tänka på miljön

Det finns mycket man själv kan göra för att spara på miljön. Idag finns det stora möjligheter att använda bilen på ett mer hållbart sätt.

Uppförandekod

OKQ8 Scandinavia har ett ansvar att säkerställa att chefer och medarbetare agerar i enlighet med vår affärsetik. Alla våra medarbetare har en nyckelroll att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar. För OKQ8 Scandinavia är det viktigt att affärsklimatet är öppet och ärligt och det är därför viktigt att det finns möjligheter att påtala missförhållanden. Här nedan kan du ladda ner OKQ8 Scandinavias Uppförandekod.