Innehåll

OKQ8 Scandinavia

Sustainability Report 2017/18

Sustainability

Varmt välkommen till OKQ8 Scandinavias Sustainability Report 2017/18. Som ett av Skandinaviens ledande drivmedelsbolag är det viktigt att berätta hur vi arbetar proaktivt för att minska vår miljöpåverkan och samtidigt skapar en positiv inverkan på samhället.

Den här rapporten är OK-Q8 AB koncernens hållbarhetsrapport och är skriven i enlighet med den danska och svenska årsredovisningslagen. OK-Q8 AB har kontor och verksamhet i egen regi samt genom dotterbolag i Danmark och Sverige, vilket utgör OK-Q8 koncernen. Koncernen har också genom ett samarbetsavtal verksamhet i OK Detaljhandel AB, som ägs av OK Ekonomisk Förening. Detta utgör tillsammans benämningen OKQ8 Scandinavia som är ett av Skandinaviens största drivmedelsföretag med stationer anpassade för såväl personbil som tung trafik. I de fall där OK Detaljhandel AB inte ingår i hållbarhetsrapporten beskrivs detta antingen i text eller fotnot. Ytterligare information om koncernens struktur och dess dotterbolag beskrivs i kapitel 3.

Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI Standarder: Core nivå.

 

Vi vill minska vår miljöpåverkan och skapa
positiv inverkan på samhället på ett
ekonomiskt och ansvarsfullt sätt.

Våra överordnade mål

Vi ska minska CO2e från egen drift med 20% per m3 såld produkt
Vi ska vara Top 50 på Nordic's Most Attractive Employer ranking

Vi ska vara Top 50 på Sustainable Brand Index

Årets viktigaste resultat

Energi

Vår energianvändning har minskat med 12 % per m3 såld produkt sedan 2014/15

Co2e

Våra CO2e-utsläpp har minskat med 31 % per m3 såld produkt sedan 2014/15

Sociala

Tack vare projektet Solvatten får cirka 7 000 människor tillgång till rent vatten dagligen

Sustain

Vi är branschetta inom kategorin drivmedel i Sverige

Medarbeter

Nöjd medarbetarindexet har ökat från 3,01 till 3,15 på en fyrgradig skala

resultat

OK-Q8 koncernens samlade ekonomiska resultat efter skatt 2017/18

Linked

Under året har vi ökat till över
10 000 följare

bg