För människor i rörelse

OKQ8:s produkter gör stort avtryck på miljön, därför är det desto viktigare att vi underlättar för våra kunder att göra hållbara val. Hållbar bilism kännetecknas av aktiva och långsiktiga val gällande ägande och användande av bilen. Vi vill göra det enklare för den hållbara kunden att välja om, hur och när man kör, vårdar, tankar och handlar.

Vår hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen handlar om hur OKQ8 arbetar mot en hållbar bilism. Vi visar vad vi gör bra men också vad vi behöver bli bättre på. Redovisningen berättar om årets arbete och ambitioner inom områdena ekonomi, miljö och socialt ansvar. Genom en hållbarhetsredovisning visar vi hur vi möter samhällets förändrade förväntningar, vi fortsätter att vara föregångaren och förebilden i branschen.

Vår senaste hållbarhetsredovisning finner du här. Nederst hittar du tidigare års redovisningar.

Hållbarhetsredovisning 2016/2017
Engelsk version (Sustainability report 2016/2017)