Innehåll
1

Introduktion

Varmt välkommen till OKQ8 Scandinavias Sustainability Report 2017/18. I det här kapitlet kan du läsa mer om våra viktigaste resultat under året samt hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och samtidigt skapa en positiv inverkan på samhället.


Välkommen till årets rapport

Läs vår vd, J. Magnus Kamryds, egna ord om hur vi som ett av Skandinaviens ledande drivmedelsbolag arbetar proaktivt för att minska vår miljöpåverkan och samtidigt skapar en positiv inverkan på samhället.

Årets viktigaste resultat

En snabb överblick på vad vi åstadkommit inom hållbarhetsområdet under perioden.

Vår väg till långsiktig hållbarhet

Att arbeta aktivt med hållbarhet kräver noggrann planering och aktivering i alla led. Enligt de här strategierna och metoderna jobbar vi.

bg