Innehåll
03

Vår verksamhet

I det avslutande kapitlet finns alla mål och resultat och information om hur vi rapporterar. Här finns även information om ekonomiska resultat samt GRI-tabeller.
Om OKQ8 Scandinavia

Information om vilka vi är som företag, hur många som jobbar hos oss och vad vi har för värderingar.

Ekonomi

Vårt ekonomiska resultat för perioden.

Compliance och rapportering

Här kan man läsa mer om hur vi rapporterar och vilka policys och lagkrav som gäller.

Mål och resultat

Här finns alla våra hållbarhetsmål samt utfall för de senaste åren.

FN Global Compact

Här återfinns hänvisningar till var i rapporten vi behandlar respektive förordning.

GRI innehållsindex

GRI-tabeller. Rapporten har upprättats i enlighet med GRI Standarder: Core nivå.

bg