Hållbara initiativ och samarbeten

Som en del i vårt arbete för ett hållbart samhälle arbetar vi tillsammans med och stödjer ett antal utvalda organisationer, vars värderingar vi delar. Vi samarbetar med och sponsrar organisationer som syftar till att stödja, vara till glädje och nytta för både människa och miljö samt bidra till en långsiktig och hållbar utveckling.

Våra samarbeten

Stöd till UNHCR

OKQ8 Scandinavia stödjer UNHCR:s FN:s flyktingorgan UNHCR:s viktiga arbete och har i år skänkt en julgåva till förmån för människor på flykt. För dessa personer runt om i världen är ett hem lite mer än en avlägsen dröm. UNHCR stöder dessa människor i deras kamp för att bygga upp sina liv på en plats där de kan känna sig hemma. UNHCR gör det genom att söka varaktiga lösningar.

UN Global Compact

OKQ8 är medlem i det globala samhällsinitiativet UN Global Compact. Initiativet är världens största CSR-initiativ för näringslivet och har grundats av FN:s f.d. generalsekreterare Kofi Annan. Initiativet innebär att OKQ8 som medlem tar ett globalt samhällsansvar genom att stödja tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Vi bekämpar fattigdomen genom Vi-skogen

I 30 år har Vi-skogen bidragit till att förbättra levnadsförhållandena för fattiga människor i östra Afrika. Under dessa år har över hundra miljoner träd planterats. Genom utbildning och rådgivning når Vi-skogen över en miljon människor i Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda.

Läs mer om vad vi konkret gör tillsammans

Returpack och Pantamera

För att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor längs Sveriges vägar samarbetar vi med Returpack i kampanjen Pantamera. Pantkärl finns placerade på våra bemannade stationer runt om i Sverige. Det gör det lättare för människor i rörelse att lämna burkar och PET-flaskor och göra en insats för miljön. Panten skänks till Vi-skogens arbete med trädplantering och bekämpning av fattigdom i Afrika.

Bekämpar fattigdom

Biståndsorganisation We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser) verkar för att få en mer rättvis, demokratisk och jämställd värld och hjälper fattiga att själva ta sig ur fattigdomen. De hjälper människor genom studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativt samarbete.

Hållbara transporter

OKQ8 är stolt medlem av nätverket KNEG (Klimatneutrala Godstransporter på väg). Detta med syftet att visa på hur klimatpåverkan från vägburna godstransporter i Sverige kan reduceras genom olika åtgärder. Tillsammans jobbar vi mot att halvera aktörernas CO2-utsläpp till 2020.

OKQ8 Scandinavias praktikprogram

Under 2014 startade OKQ8 Scandinavia arbetet med att skapa sysselsättning hos ungdomar genom "Ung på Väg" i Sverige och "Bryd Ungas Ledighet Nu!" I Danmark. Initiativen har resulterat i att hundratals ungdomar fått möjlighet att få ny kompetens och arbetslivserfarenhet, och för många har det lett till i en anställning - antingen hos oss eller på ett annat företag. Programmet utökades 2016 till att även omfatta nyanlända akademiker. OKQ8 Scandinavia kommer fortsätta med att bidra till minskat utanförskap och ökad sysselsättning - nu och i framtiden!