Vårt samarbete med SOLVATTEN

En biltvätt hos OKQ8 ger rent dricksvatten till familjer i Uganda. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete samarbetar vi sedan 2013 med det svenska innovationsprojektet SOLVATTEN för att hjälpa familjer i Uganda att få tillgång till rent vatten. Varje genomförd biltvätt hos oss bidrar till vår donation till SOLVATTEN. Årligen bidrar vi med vattenreningsenheter till drygt 1 000 familjer i områden där stor torka råder och därmed brist på vatten.

Vad är SOLVATTEN?

Innovationen SOLVATTEN består av en vattenbehållare som omvandlar smutsigt vatten till rent dricksvatten. En SOLVATTEN-behållare gör vatten drickbart inom loppet av 2-3 timmar med hjälp av solens strålar. Den innehåller 10 liter vatten och kan rena upp till 40 liter dagligen. Livslängden för en behållare är minst sju år. För familjer med små barn är just rent vatten oerhört viktigt då barn är som mest mottagliga för vattenburna- och andra infektionssjukdomar.

Ett hållbart val

Vi strävar alltid efter att gå ett steg längre i vårt hållbarhetsarbete och vill skapa möjligheter för våra kunder att göra hållbara val. Vårt stöd till SOLVATTEN är ett initiativ som betyder mycket för de familjer som vi hjälper. Genom att tvätta bilen i våra biltvättar blir det enkelt för dig som kund att hjälpa till. Varje gång du tvättar bilen hos oss resulterar det i fyra liter rent vatten till en familj i Uganda.

OKQ8 + SOLVATTEN = sant

OKQ8 stödjer den svenska innovationen SOLVATTEN, som på ett enkelt och effektivt sätt renar vatten genom solenergi. SOLVATTEN har tagits fram av uppfinnaren och entreprenören Petra Wadström. Organisationen med samma namn bedriver i dag verksamhet i ett tjugotal länder runtom i världen.

Vårt samarbete med SOLVATTEN sker via ZeroMission och är ett långsiktigt initiativ där vi i första hand stödjer familjer i Uganda, där en fjärdedel av befolkningen på 38 miljoner lever utan rent vatten och elektricitet. Rent konkret kan man säga att vi investerar en del av våra intäkter från biltvättar i SOLVATTEN-behållare. Bara under 2015 donerade vi vattenreningsenheter till cirka 1 000 familjer i Uganda och vi beräknar med att årligen kunna hjälpa lika många i framtiden.

Hållbara arbeten

Barnbok om SOLVATTEN

Vi har tillsammans med barnboksförfattaren Mikael Rosengren tagit fram barnboken "Fu-Ture - Uppdrag rent vatten". Superhjälten Fu-Ture tar oss över skyarna till Afrika för att, med hjälp av SOLVATTEN, ge rent dricksvatten till en by i Uganda. Vi vill på ett pedagogiskt sätt visa hur det verkligen funkar så att även våra minsta förstår värdet av rent vatten.

Barnboken "Fu-Ture - Uppdrag rent vatten" vänder sig primärt till barn i åldrarna 3-7 år. Boken är framtagen för att upplysa framtidens generationer om hållbarhet och bristen på resurser runtom i världen.

Varför är hållbarhet viktigt för OKQ8?

OKQ8 arbetar med hållbarhetsarbete i alla led i organisationen. Vår ambition är att vara en god vän på vägen och vara en möjliggörare för människor i rörelse att göra hållbara val. Våra samarbeten omfattar:

  • Medlem i FN:s Global Compact
  • Löpande utveckling och optimering för att öka andelen biobränsle i våra drivmedel
  • Praktikprogrammet Ung på väg, som hjälper unga arbetslösa ut på arbetsmarknaden
  • Vi-skogen, som planterar nya träd i Afrika
  • SOLVATTEN, som ger rent dricksvatten till familjer i Uganda