Fast eller rörligt elpris?

Vad är bäst? Fast eller rörligt elpris? Det beror lite på hur din elanvändning ser ut, men också hur du är som person. Vissa tycker att det känns tryggt att veta vilket elpris som gäller och binder sitt elavtal på ett, två eller fler år. Andra föredrar ett rörligt elavtal som följer elbörsens svängningar.

Fast elpris, timpris eller rörligt elpris?

Det finns för- och nackdelar med de olika alternativen.

Timpris

Timpris fungerar så att elpriser på elbörsen varierar timme för timme och vi får information om vilka timmar just du förbrukat el hemma.

+ Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett

+ Genom att förbruka el på timmar när elpriset är lågt, kan du alltså pressa ditt elpris till att bli lägre än ett vanligt rörligt elpris

- Vid höga elpriser påverkas även denna avtalsform

Fast elpris

På grund av rådande omständigheter på elmarknaden erbjuder vi just nu inte fast elavtal. 

Med ett fast elavtal betalar du samma pris per kWh, oavsett elprisets upp- och nedgång på elmarknaden.

+ Du är skyddad mot prishöjningar

- Du kan inte dra nytta av eventuella prissänkningar

Rörligt elpris

Avtalsformen rörligt pris är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du rörligt pris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt.

+ Med rörligt elavtal betalar du snittpriset av spotpriset under den period vi fakturerar för. Plus kostnader för inköp, elcertifikat, sol-vind-vatten, samt 35 kr månadsavgift. Ger oftast en lägre totalkostnad sett på en årsbasis.

- Priserna kan stiga snabbt

Viktigt att välja elavtal

Oavsett om du väljer fast eller rörligt elavtal lönar det sig att göra ett aktivt val. Annars får du ett så kallat anvisningspris av ditt elbolag, och det ligger betydligt högre än det elpris du får betala om du väljer fast eller rörligt elavtal.