Fast eller rörligt elpris i lägenhet?

Bor du i lägenhet? Då kanske du har funderat över om du ska ha fast eller rörligt elpris? Vad som är bäst beror på din elförbrukning, men generellt kan det löna sig med ett rörligt elavtal om man bor i lägenhet och inte värmer upp bostaden med el.

Rörligt elavtal – oftast billigare över tid

Fördelen med ett rörligt elavtal är att du drar nytta av de perioder när tillgången på el är god och priset per kWh sjunker. Å andra sidan får du betala mer under de perioder när elpriset går upp. Ofta sker det under vintrarna när elåtgången ökar i samhället. Men om din elförbrukning begränsar sig till hushållsel är din förbrukning sannolikt inte så stor att du går back om du väljer ett rörligt elavtal. Historiskt sett har det lönat sig med ett rörligt elavtal, även om det inte finns några garantier för att det kommer att fortsätta att vara så.

Viktigt att välja elavtal — även om du bor i lägenhet

Oavsett om du väljer fast eller rörligt elavtal lönar det sig att göra ett aktivt val. Många missar det, vilket gör att de får betala ett så kallat anvisningspris. Det priset ligger betydligt högre än det elpris du får betala om du väljer fast eller rörligt elavtal.

Timpris

Timpris fungerar så att elpriser på elbörsen varierar timme för timme och vi får information om vilka timmar just du förbrukat el hemma. Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett. Genom att förbruka el på timmar när elpriset är lågt kan du alltså pressa ditt elpris till att bli lägre än ett vanligt rörligt elpris.

Fast elavtal – du vet vilket elpris du betalar

Väljer du ett fast elavtal vet du i förväg vad din el kostar per kWh. Då behöver du inte bekymra dig om elpriset går upp. Det ger en trygghet som kan vara skön att känna, även om du bor i lägenhet.