Timpris

Påverka ditt elpris med ett timprisavtal hos oss. Vår smarta app ger dig koll på hur elpriset varierar över dygnet.

Grön el till timpris

Timpris fungerar så att elpriser på elbörsen varierar timme för timme och vi får information om vilka timmar just du förbrukat el hemma. Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett. Genom att förbruka el på timmar när elpriset är lågt kan du alltså pressa ditt elpris till att bli lägre än ett vanligt rörligt elpris.

Vill du slippa hålla koll på när elpriset är lågt? Ladda då ner vår app OKQ8 Hemma och koppla ihop med smarta hem produkter. Då håller smarta algoritmer koll på när elpriset är lågt.

Ladda ned vår app

Med vår nya app OKQ8 Hemma kan du enkelt sänka din miljöpåverkan och elanvändning. Ju mer du lär dig om din elförbrukning desto lättare blir det att minska din användning, dina kostnader och därmed din påverkan på vår miljö.
Okrångligt

Det är enkelt att bli elkund hos oss. Vi vill även göra det enkelt för dig som kund att jämföra vårt timprisavtal med andra avtal så du tryggt kan välja det avtal som passar dig bäst. Därför har vi tagit bort alla rörliga påslag och avtalet har endast 14 dagars uppsägningstid. Vi tror helt enkelt att vårt erbjudande är så pass bra att vi inte behöver låsa in dig i långa och krångliga avtal.

När du väljer OKQ8 Timpris betalar du endast en fast månadsavgift till oss och kan då enkelt se vad som är kostnaden för din faktiska förbrukning och vad du betalar till oss som elbolag.

Hållbart

All el vi säljer kommer från förnyelsebara källor så som vind, sol och vatten. Vi har valt att göra så för att vi är övertygade om att det är det enda rätta. För att maximera den positiva klimatpåverkan vi har vill vi göra det superenkelt för dig som kund att göra hållbara val. Vi vet att ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Transparent

Vi vill att du ska känna dig trygg med att du har ett bra elpris. Därför har vi valt att vara helt transparenta med de olika kostnaderna som bygger upp ditt elpris, ditt unika pris per kWh (spot, certifikat, UG, inköpskostnader). Den kostnad du betalar debiteras på faktiska mätarställning och räknas av timme för timme.