Elavtal student

Dags att flytta till egen studentlya? Då kommer du att behöva teckna elavtal. Det finns ett par saker som är bra att tänka på när det gäller elavtal – och det finns pengar att spara, något som brukar vara välkommet när man pluggar. Här har vi samlat nyttig information om elavtal för dig som är student.

Student? Jämför olika elavtal

Som student bor du förmodligen ganska litet och har en ganska liten elförbrukning. Men de flesta studenter har också en ganska begränsad ekonomi. Lägst elkostnad får man oftast genom att antingen vara aktiv och kontinuerligt jämföra och byta elavtal. Men det kan också löna sig att binda till lågt pris eller att välja ett elavtal med timpris. Vilket elavtal som är bäst för dig som student beror på hur din elkonsumtion och dina förutsättningar ser ut.

Fast, timpris eller rörligt elavtal?

Det finns för- och nackdelar med de olika alternativen.

Timpris

Timpris fungerar så att elpriser på elbörsen varierar timme för timme och vi får information om vilka timmar just du förbrukat el hemma.

+ Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett

+ Genom att förbruka el på timmar när elpriset är lågt, kan du alltså pressa ditt elpris till att bli lägre än ett vanligt rörligt elpris

- Vid höga elpriser påverkas även denna avtalsform

Rörligt elavtal

Avtalsformen rörligt pris är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du rörligt pris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt.

+ Med rörligt elavtal betalar du snittpriset av spotpriset under den period vi fakturerar för. Plus kostnader för inköp, elcertifikat, sol-vind-vatten, samt 35 kr månadsavgift. Ger oftast en lägre totalkostnad sett på en årsbasis.

- Priserna kan stiga snabbt

Fast elavtal

På grund av rådande omständigheter på elmarknaden erbjuder vi just nu inte fast elavtal.

Med ett fast elavtal betalar du samma pris per kWh, oavsett elprisets upp- och nedgång på elmarknaden.

+ Du är skyddad mot prishöjningar

- Du kan inte dra nytta av eventuella prissänkningar

Gör ett aktivt val av elavtal

Det enda du inte får göra som student är att låta bli att välja elavtal. Då får du nämligen betala ett så kallat anvisningspris som ofta är avsevärt högre per kWh än det du skulle fått, oavsett om du valt fast eller rörligt. En helt onödig påfrestning på en skör studentekonomi.