Flytta elavtal

Kan man ta med sitt elavtal när man flyttar? Svaret är nej, faktum är att du måste säga upp båda dina elavtal – både med din elleverantör och med elnätsbolaget – och teckna nya. Men du kan såklart teckna ett nytt avtal med din gamla elleverantör och – om du inte flyttar så långt – med samma elnätsbolag.

Ny leverantör med bättre villkor

När du flyttar kan du alltså inte flytta med ditt/dina nuvarande elavtal – de måste sägas upp. Om du inte vill fortsätta med din gamla elleverantör har du alltså ett bra tillfälle att jämföra priser och hitta en ny leverantör med bättre villkor.

Istället för att flytta elavtal – teckna nya

Inte heller går det att flytta med elnätsavtalet. Om du inte flyttar så långt behåller du visserligen din elnätsleverantör, men du måste ändå teckna nytt elnätsavtal. Och om du flyttar en längre sträcka behöver du teckna avtal med bolaget som äger nätet på din nya adress.