Säga upp elavtal

Funderar du på att säga upp ditt elavtal och byta elleverantör? Det är oftast inga problem, men kolla upp vad som gäller i god tid innan du vill säga upp ditt avtal. Olika bolag har olika villkor och olika uppsägningstid för sina elavtal. Här är några saker du bör kolla innan du kan säga upp ditt elavtal.

Kolla uppsägningstid på ditt elavtal

Om du har ett fast elavtal löper det på en viss tid. Vill du säga upp ditt elavtal i förtid kan du därför behöva betala en avgift. De allmänna avtalsvillkoren föreskriver en uppsägningstid på 14 dagar vid flytt, men det bästa är att kolla vad som gäller för din elleverantör. Kolla också hur långt i förväg du behöver säga upp ditt elavtal för att slippa automatisk förlängning. 
Har du ett förmånligt elavtal kanske du vill ta med det till din nya adress. Kolla med ditt elbolag om det är möjligt. När det gäller uppsägning av ditt elnätsavtal så gäller generellt en månads uppsägningstid.

Säg upp ditt elavtal själv

Väljer du att bli elkund hos oss sköter vi uppsägningen av ditt gamla elavtal. Vill du hellre göra det själv, rekommenderar vi att du säger upp ditt gamla elavtal genom att skicka ett mejl till din leverantör. Det är bra, eftersom du då har kvar dokumentation som kan visa vad ni har kommit överens om.

Vi informerar även ditt elnätsbolag om bytet. Elnätsbolaget läser av elmätaren och meddelar resultatet till både den nya och den gamla elleverantören.


OBS! Om du ska flytta

Ska du flytta behöver du även säga upp ditt elnätsavtal. Annars fortsätter avtalet att gälla som tidigare, med fortsatt skyldighet för dig att betala – trots att du inte bor kvar. 
Många elnätsföretag har flyttformulär på sin webbplats, använd dig av det eller kontakta kundservice. Se till att ha ditt kundnummer, nuvarande anläggningsnummer/anläggnings-ID (det hittar du på din faktura) och gärna det nya anläggningsnumret till hands när du gör flyttanmälan. 

Enligt de allmänna avtalsvillkoren gäller en månads uppsägningstid för nätavtal, om inte annat avtalats.