Elavtal bostadsrätt

När man bor i bostadsrätt ser elförbrukningen oftast rätt lika ut under året, och de flesta som bor i bostadsrätt har sällan särskilt hög förbrukning. Men såklart kan elförbrukningen dra iväg ändå, och därför är det viktigt att välja ett bra elavtal, även om du bor i bostadsrätt.

Välj rätt elavtal till din bostadsrätt

Elförbrukningen för en bostadsrätt brukar ligga mellan 2000 och 5000 kWh per år. Förbrukningen för just din bostadsrätt beror givetvis på hur stor den är, men även vilken typ av uppvärmning du har. Värms din bostadsrätt upp med el blir förbrukningen givetvis högre än om du har exempelvis fjärrvärme eller värmepump. 

Även om man bor i bostadsrätt där uppvärmningen ingår i avgiften finns det saker som drar mycket el och kan göra att förbrukningen kan dra iväg. Till exempel tvättmaskin, torktumlare, luftkonditionering när det är varmt och eluppvärmd golvvärme vid köldknäppar.

Så även om du bor i bostadsrätt där mycket ingår är det viktigt att jämföra olika elavtal och hitta det som passar dig.

Bästa elavtal för bostadsrätt – fast, rörligt eller timpris?

Du kan välja mellan tre olika typer av elavtal till din bostadsrätt. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Timpris

Timpris fungerar så att elpriser på elbörsen varierar timme för timme och vi får information om vilka timmar just du förbrukat el hemma.

+ Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett

+ Genom att förbruka el på timmar när elpriset är lågt, kan du alltså pressa ditt elpris till att bli lägre än ett vanligt rörligt elpris

- Vid höga elpriser påverkas även denna avtalsform

Rörligt elavtal

Avtalsformen rörligt pris är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du rörligt pris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt.

+ Med rörligt elavtal betalar du snittpriset av spotpriset under den period vi fakturerar för. Plus kostnader för inköp, elcertifikat, sol-vind-vatten, samt 35 kr månadsavgift. Ger oftast en lägre totalkostnad sett på en årsbasis.

- Priserna kan stiga snabbt

Fast elavtal

På grund av rådande omständigheter på elmarknaden erbjuder vi just nu inte fast elavtal. 

Med ett fast elavtal betalar du samma pris per kWh, oavsett elprisets upp- och nedgång på elmarknaden.

+ Du är skyddad mot prishöjningar

- Du kan inte dra nytta av eventuella prissänkningar

Valet är ditt

Vilket du ska välja beror lite på hur din elkonsumtion ser ut, men också på vad du föredrar: tryggheten i att veta exakt vad kostnaden blir eller möjligheten till ett lägre pris över tid.