Teckna elavtal för lägenhet

När man bor i lägenhet är det ovanligt att elförbrukningen sticker iväg okontrollerat. Oftast ligger den på samma nivå. Men det kan hända att den drar iväg, till exempel om det blir väldigt kallt och du behöver köra elradiatorer eller fläktelement. Därför är det viktigt att teckna ett bra elavtal, även om du bor i lägenhet

Välj rätt elavtal för din lägenhet

Statistiska centralbyrån har beräknat den normala energiförbrukningen för en mindre lägenhet till ca 2000 kWh/år, medan en större bostad förbrukar ca 5000 kWh/år. Detta är schablonvärden som gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning.

Men även om man bor i lägenhet där uppvärmningen ingår finns det saker som drar mycket el och kan göra att förbrukningen drar iväg. Några exempel är tvättmaskin och torktumlare, men även luftkonditionering när det är varmt och eluppvärmd golvvärme vid köldknäppar.

Så även om du bor i lägenhet där mycket ingår är det viktigt att jämföra olika elavtal och hitta det som passar dig.

Bästa elavtal för lägenhet – fast, rörligt eller timpris?

Du kan välja mellan tre olika typer av elavtal till din lägenhet. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Timpris

Timpris fungerar så att elpriser på elbörsen varierar timme för timme och vi får information om vilka timmar just du förbrukat el hemma.

+ Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett

+ Genom att förbruka el på timmar när elpriset är lågt, kan du alltså pressa ditt elpris till att bli lägre än ett vanligt rörligt elpris

- Vid höga elpriser påverkas även denna avtalsform

Rörligt elavtal

Avtalsformen rörligt pris är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du rörligt pris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt.

+ Med rörligt elavtal betalar du snittpriset av spotpriset under den period vi fakturerar för. Plus kostnader för inköp, elcertifikat, sol-vind-vatten, samt 35 kr månadsavgift. Ger oftast en lägre totalkostnad sett på en årsbasis.

- Priserna kan stiga snabbt

Fast elavtal

På grund av rådande omständigheter på elmarknaden erbjuder vi just nu inte fast elavtal. 

Med ett fast elavtal betalar du samma pris per kWh, oavsett elprisets upp- och nedgång på elmarknaden.

+ Du är skyddad mot prishöjningar

- Du kan inte dra nytta av eventuella prissänkningar

Valet är ditt

När du väljer elavtal för din lägenhet är det bra att väga in faktorer som hur din elförbrukning ser ut, men också vad du föredrar: tryggheten i en fast kostnad eller möjligheten till ett lägre pris över tid.