Energikällor

I Sverige får vi energi från ett antal olika energikällor. 40% kommer från vattenkraft, 39% från kärnkraft, 11% från vindkraft och 9% från biobränslen. I framtiden är det främst förnybara energikällor som sol- och vindkraft som väntas öka.

Olika energikällor

Historiskt har vi varit beroende av ett antal olika energikällor. Tidigt blev vattenkraften viktig, först för att driva maskiner som pumpar och kvarnar och med tiden för att producera el. Under 60-talet blev Sverige alltmer beroende av kol och olja, vilket ledde fram till satsningen på kärnkraft under 70-talet. Kärnkraft ger så kallat planerbar energi, det vill säga man kan trycka på knappen och producera el när det behövs.

Förnybara energikällor

Idag går vi mer och mer över till förnybara energi, alltså energikällor som inte tar slut. Vattenkraft räknas som förnybar energi, även om den också anses ha stor miljöpåverkan. En stor fördel med vattenkraften är dock att den tillför väldigt lite koldioxid till atmosfären.

Andra förnybara energikällor är vindkraft och solkraft, två energislag där utvecklingen och utbyggnaden går snabbt nu.

Biobränslen

Biobränslen är egentligen flera olika typer av energikällor som har det gemensamt att det är organismer som bildats nyligen och där solenergi bundits med hjälp av fotosyntes. Ett bra exempel på biobränsle är helt vanlig ved, men det finns även andra typer, till exempel torv och biodiesel som framställs av växter.