Solkraft

Med solkraft menas all energi som kommer från solen. Framför allt anses solenergi vara energi från solens ljusstrålar som direkt kan utnyttjas för att bilda värme eller elektricitet. Utan solen skulle det inte finnas liv på jorden, eftersom det är den som driver växternas fotosyntes – förutsättningen för allt liv.

Solen

Det finns olika sätt att ta vara på solens energi. Solceller och så kallad termisk solkraft ger el, medan solfångare omvandlar energin till värme som till exempel kan värma vattnet till en pool. Solen är en oändlig kraftkälla och solkraft räknas därför som ett förnybart energislag. Beroende på om det är elektricitet eller värme som produceras kallas det sedan för solel eller solvärme.

Vår el är endast förnybar

Solceller förvandlar solkraft till el

Solceller omvandlar solens strålar till solel. När solcellerna träffas av solljus uppstår elektrisk spänning och likström. Likströmmen omvandlas till växelström av en växelriktare för att kunna användas i hushållet, lagras i batterier eller skickas vidare ut i elnätet. Det finns olika typer av solceller och utvecklingen går fort – nya framsteg inom teknologin för solkraft görs hela tiden. Idag ligger verkningsgraden för de mest effektiva solcellerna på cirka 23 %, mot 10 % för bara några år sedan.

De första solcellerna användes i rymden för att ge energi till satelliter. Sedan 70-talet finns tekniken även på jorden.

Solfångare – solkraft som blir värme

En solfångare används för att omvandla solljus till värme. Solfångaren placeras ofta på ett hustak och använder solens ljus för att värma upp en vätska, ofta vatten eller glykol. Vätskan lagras sedan i en ackumulatortank och kan sedan användas för att värma upp huset eller poolen. Om vätskan är vatten kan det också användas som vanligt varmvatten, till exempel att diska och duscha i.

Termisk solkraft

Termisk solkraft är också ett sätt att omvandla solljus till el. Termisk solkraft utnyttjar speglar som tillsammans riktar en stor mängd solljus mot en behållare med en vätska, till exempel vatten. Tack vare solljuset börjar vattnet i behållaren att koka och driver i sin tur en turbin som är kopplad till en generator som producerar el.