Vattenkraft

Vattenkraften bygger på det eviga kretsloppet där solen värmer vattnet i hav och sjöar så att vattenånga stiger upp i atmosfären. Där kyls den av och återgår till jorden i form av regn, snö som så småningom rinner ut i älvar och sjöar, och så börjar det om igen.

Det finns olika typer av vattenkraft

- som till exempel vågkraft och energi som skapas ur tidvatten och temperaturskillnader i världshaven

Historiskt sett har vattenkraften använts för att driva kvarnar och andra maskiner. Men det man idag vanligen menar med vattenkraft är den som utvinns av ett vattenkraftverk som utnyttjar energin som finns i strömmande vatten.

Ofta har kraftverket en damm som samlar upp vattnet i en älv eller å och lagrar det så att man kan välja när man vill producera energi. När man kör kraftverket leds vattnet genom tunnlar, fram till en turbin. Turbinen snurrar och driver en generator som alstrar el som skickas ut i kraftledningar till elnätet. Hur mycket elektricitet som alstras beror dels på hur mycket vatten som släpps igenom kraftverket och dels på vattnets fallhöjd.

Vår el är endast förnybar

Vattenkraft i Sverige

I Sverige finns cirka 2 000 vattenkraftverk. De producerar mellan 50 och 75 TWh om året, men eftersom de är beroende av vatten så påverkas produktionen av hur mycket det regnar och snöar. Vattenkraften producerar el som motsvarar mellan 30 och 45 % av elanvändningen i landet. Cirka 250 stora kraftverk i de stora älvarna står för hela 98 % av vattenkraftproduktionen. 

Ungefär 4 150 TWh vattenkraftsel producerades 2019. Det motsvarar nästan 17 % av världens elproduktion och gör vattenkraften till den största förnybara energikällan i världen.

Vattenkraft – förnybart men ändå omdebatterat

Vattenkraft har många fördelar, inte minst för att det är ett förnybart energislag som inte bidrar till klimatförändringarna. Men trots fördelarna är det ändå omdebatterat. Ett vattenkraftverk innebär stor miljöpåverkan på andra sätt och utgör bland annat hinder för de fiskar som vandrar i älvarna.

De stora kraftverksdammar som har byggts påverkar också ekosystemen runtomkring. Genom ett riksdagsbeslut är de så kallade nationalälvarna, Torne älv, Kalixälven, Pite älv och Vindelälven skyddade mot utbyggnad av vattenkraft.