ECO-driving

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Kör med framförhållning

Stopp och hårda inbromsningar kostar mycket bränsle. För att spara bränsle handlar det om att hålla en jämn hastighet och undvika att köra ryckigt. Det gör du genom att planera din färdväg och tidpunkt för resan, försöka undvika tät trafik och försöka se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt. En något längre färdväg är bättre än en färdväg med många stopp.
  • Håll avstånd till bilen framför så du inte påverkas av ryckigheter i en kö.
  • Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar så kanske du kan slippa stanna
  • Använd motorbromsen vid hastighetsanpassningen före korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler
  • Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats så att du kan om möjligt undvika att stanna
  • Utnyttja flera körfält för att hälla en jämn fart, men undvik slalomkörning
  • Anpassa farten inför trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna

Kör på hög växel

Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt. Att köra på höga varvtal ökar utsläppen av kolväten och kväveoxider som är hälso- och miljöfarliga. Låt därför aldrig varvtalet överskrida 3000 varv/minut och gasa inte mer än halv gas.

Acceleration kostar bränsle. Ju högre växel du kör på desto mindre bränsle drar bilen. Ett par billängder räcker för att växla upp från första till andra växeln. Växla från 2:an till 4:an eller 3:an till 5:an. På jämn väg kan de flesta bilar köras på 5:ans växel i 50 km/tim. 

Jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna

Med ett jämnt gaspådrag sparar du bränsle. Förändringar i hastighet kostar. Acceleration i högre hastigheter ökar dessutom bränsleförbrukningen mer. Förbrukningen ökar med cirka 20% om du höjer hastigheten från 90 till 110 km/tim. Håll hastighetsgränserna och spara pengar. 

Motorbromsa

Att bromsa är alltid slöseri med energi. Använd därför motorbroms så mycket som möjligt. Genom motorbromsning kan du hålla bränsleförbrukningen helt avstängd. Släpp gasen i tid och släpp den helt. På det sättet kan du slippa använda fotbromsen helt och hålla nollförbrukningen vid en inbromsning.

Släpper du gasen och motorvarvtalet överstiger 1500 varv per minut tillförs inget bränsle till motorn. Växla ner strax innan motorvarvtalet minskat till 1200 – 1300 varv per minut. Upprepa nerväxlingen om det behövs. 

Kör inte på tomgång

Avgaserna från bilen är som giftigast när du startar bilen. Undvik därför tomgång så mycket som möjligt och särskilt när bilen är kall. Backa därför in bilen när den är varm, så att du kan köra ut framåt och komma iväg snabbare när bilen är kall, vilket minskar bränsleförbrukningen. Behöver du skrapa rutorna – gör det innan du startar bilen. 

Rulla i medlut, håll jämnt gaspådrag i motlut

När du släpper gasen helt går bränsleförbrukningen ner till noll. Detta kan utnyttjas vid medlut, då du kan passa på att rulla utan gas.

Inför ett motlut är det bra att försöka komma med fart för att undvika acceleration. Har du bra fart kan du köra på en hög växel vilket spar bränsle.

Följer ett motlut efter ett medlut försöker du använda fart från nedförsbacken, så slipper du öka pedaltrycket i uppförsbacken. 

Använd motorvärmare

Varje kallstart av bilen innebär ökad bränsleförbrukning och ökade avgasutsläpp. Med motorvärme kan du spara upp till 1 deciliter bränsle vid varje körning och under en resa på 6 km kan du minska utsläppen med 50-80% om du använt motorvärmare.

Använd motorvärmare rätt genom att koppla in den 1,5 timme vid temperatur under -15 grader, 1 timme vid temperatur upp till 0 grader och 20 minuter vid temperatur upp till +10 grader.

Använd gärna timer, går motorvärmaren längre än den rekommenderade tiden uppstår onödig energiförbrukning. 

Serva bilen regelbundet och kolla däcktrycket

Regelbunden service av din bil kan minska bränsleförbrukningen med 5-10%. Serva bilen enligt instruktionsboken. Byt oljor och filter och se till att motorn är ren.

Ringtrycket kan minska bränsleförbrukningen med mer än 5% samtidigt som däcken håller betydligt längre och bilens köregenskaper förbättras. Kontrollera därför ringtrycket vid varannan tankning. Fyll gärna 10-15% över det rekommenderade ringtrycket. 

Ta bort takbox och takräcke

Takbox och takräcke skapar onödigt luftmotstånd. Ju tyngre och större takboxen är desto mer ökar den bränsleförbrukningen: mer än 1 deciliter extra bränsle per mil jämfört med att köra utan.

Ta bort takboxen eller takräcket när du inte använder dem. Tänk även på att inte köra runt med onödigt innehåll i bagageutrymmet.

Stäng av klimatanläggning när den inte behövs

Klimatanläggningen i bilen drar upp till 1 deciliter extra bränsle per mil. Tänk därför på att stänga av den när den inte behövs.

Källa: Transportstyrelsen

För hållbar bilism: 
I Sverige uppskattas 1 000 ton olja spridas i naturen via däckslitage. Kör med däck som är fria från HA-olja.