Om OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag. Vi levererar energi, produkter och tjänster som möjliggör för mobilitet med nedsatt klimatpåverkan. I Sverige har vi 773 stationer över hela landet och vi erbjuder produkter till industrier, sjöfart, verkstäder och jordbruk. Vi satsar också stort på energiförsörjning med solpaneler och laddning för elbilar. 2012 gick OK-Q8 AB i Sverige och Q8 Danmark A/S samman och bildade OKQ8 Scandinavia.

Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du som kund eller medlem hos oss känner dig trygg med hur vi skyddar dina personuppgifter. Klicka på länken nedan för att läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hållbarhet

Miljö- och hållbarhetsfrågor ett stort fokus för OKQ8 och vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2035. Vi vill underlätta för medlemmar och kunder att göra hållbara val i vardagen och hjälpa dem att ställa om efter deras förutsättningar.

Jobba hos oss

Vi på OKQ8 arbetar i ett gott och motiverande arbetsklimat med högt i tak och med möjligheten att påverka. Här kan du läsa om livet på station och på våra servicekontor.

About OKQ8

Did you know that OKQ8 is one of Swedens largest fuel companies? Here you can find out more about the company in terms of visions, goals, membership and quick facts.

Våra verksamheter

OKQ8 Scandinavia arbetar under två olika varumärken (OKQ8 och Q8), men med samma vision och värderingar i en gemensam organisation. Företaget ägs till hälften av OK ekonomisk förening och till hälften av Kuwait Petroleum International. OK ekonomisk förening har ca 750 000 medlemmar som också är med och äger föreningen. Under räkenskapsåret 2021/2022 uppgick OKQ8 Scandinavias resultat på 1 475 miljoner kronor för de bägge länderna.

Snabbfakta OK-Q8 AB 2021/2022

Antal anställda: 2 444
Marknadsandel (bensin): 26 %
Antal stationer: 762
Omsättning: 30,3 miljarder SEK (exkl. moms och punktskatter)
Cirka 1,6 miljoner medlemmar


Adress

Sveavägen 155, Box 23 900
104 35 Stockholm, Sverige
Styrelsens säte: Stockholm


Kontakt

Kundservice: 020-65 65 65
Org nr: 556027-3244

Snabbfakta Q8 Danmark A/S

Antal anställda: 1 654
Marknadsandel (bensin): 12,2 %
Antal stationer: 279

Omsättning: 5,8 miljarder DKK (exkl. moms och punktskatter)


Adress

Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S, Danmark

Kontakt
Kundeservice: + 45 80 20 88 88

OK-Q8 Bank AB

Kredit- och kortutgivare.


Adress

Sveavägen 155, Box 23 600
104 35 Stockholm, Sverige

Styrelsens säte: Stockholm


Kontakt

Kundservice: 020-65 65 65
Org nr: 556008-0441