Säkra transporter

Säkerhet är centralt på OKQ8 och vi höjer säkerheten i vår verksamhet genom flera olika initiativ. ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 säkerställer att vi uppnår våra mål. Samtliga fordon som transporterar för OKQ8 är utrustade med alkolås, och vi utbildar nyanställd personal och fortbildar erfaren personal för att alltid hålla högsta möjliga kunskapsnivå.

Vår syn på trafiksäkerhet

  • Vi undviker vägrenskörning

  • Vi talar inte i mobiltelefon utom i absolut nödfall

  • Vi ser till att alltid använda bilbälte

  • Vi följer de allmänna reglerna för arbetstid, körtid och vilotid

  • Vi ser till att inte använda fordonsdatorn under färd

Hållbara transporter

Vi utreder alla incidenter och olyckor, vars underlag bidrar till utvecklingen av våra säkerhetsrutiner. Vi utbildar såväl nyanställd personal som erfaren personal för att säkerställa att vi alltid håller högsta möjliga kunskapsnivå.

Du kan läsa mer om hållbara transporter i vår folder (pdf).

OKQ8 ISO-certifierat

ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 säkerställer att vi uppnår våra mål.

ISO 9001, 14001