Organisation

OK-Q8 AB bildades den 1 januari 1999 och är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Det är ett svenskt aktiebolag med två ägare som äger hälften vardera av aktierna. Här kan du läsa allt om våra ägare, styrelse och ledning.

Vår organisation

OK-Q8 AB är ett svenskt aktiebolag med två lika stora ägare. Den ena ägaren är OK ekonomisk förening som i sin tur ägs av ca 740 000 medlemmar. Den andra är Kuwait Petroleum Europe, en del av Kuwait Petrolium International. Förutom OK ekonomisk förening finns det ytterligare fem OK-föreningar i Sverige. Dessa är inte delägare i OK-Q8 AB, men samarbetar under samma varumärke, och för dig som kund är våra produkter och erbjudanden desamma över hela landet.

Från 1 augusti 2012 valde de två ägarna att slå samman OKQ8 och Q8 Danmark till ett skandinaviskt bolag med en gemensam organisation.

I helägda dotterföretaget OK-Q8 Bank AB hanteras större delen av de ekonomiska flöden som rör verksamheten. Redovisningen sköts av ekonomiföretaget OKQ8 Shared Service AB, vilket också ägs till 100% av OKQ8.

Petrolia AB är vår leverantör av smörjmedel och bilkemiska produkter. Bolaget ägs till 81% av oss och till 4% av OK-föreningar. 15% ägs av lantbrukskooperationens oljebolag Lantmännen Energi AB.

Våra ägare

OKQ8 Scandinavia ägs till 50 % av OK ekonomisk förening och till 50 % av Kuwait Petroleum Europe, en del av Kuwait Petrolium International. Här kan du läsa mer om våra ägare.

Styrelse och ledning

Här kan du läsa om vilka personer som sitter i OKQ8:s styrelse och vilken roll de har. Här hittar du också ledningsteamet hos OKQ8.