Organisation

OK-Q8 AB bildades den 1 januari 1999 och är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Det är ett svenskt aktiebolag med två ägare som äger hälften vardera av aktierna. Här kan du läsa allt om våra ägare, styrelse och ledning.

Vår organisation

OK-Q8 AB är ett svenskt aktiebolag med två lika stora ägare. Den ena ägaren är OK ekonomisk förening som i sin tur ägs av ca 850 000 medlemmar. Den andra är Kuwait Petroleum Europe, en del av Kuwait Petrolium International. Förutom OK ekonomisk förening finns det ytterligare fem OK-föreningar i Sverige. Dessa är inte delägare i OK-Q8 AB, men samarbetar under samma varumärke, och för dig som kund är våra produkter och erbjudanden desamma över hela landet.

OKQ8 koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. Koncernen har också genom ett samarbetsavtal verksamhet i OK Detaljhandel AB, som ägs av OK ekonomisk förening. Genom franchiseavtal med OK-Q8 AB respektive Q8 Danmark A/S bedriver enskilda franchisetagare stationsverksamhet under OKQ8:s varumärken. Detta utgör tillsammans OKQ8 Scandinavia, det som i dagligt tal benämns OKQ8 och som är ett av Skandinaviens största drivmedelsföretag, med stationer anpassade för såväl personbil som tung trafik. 

OKQ8 AB:s dotterbolag OK-Q8 Bank AB tillhandahåller finansiella tjänster såsom betalmedel och betalningsförmedling medan dotterbolaget KP Sverige AB är grossist inom solenergilösningar. I Finland bedrivs verksamheten genom KP Sverige AB:s dotterbolag KP Energy Oy.

 

Våra ägare

OKQ8 Scandinavia ägs till 50 % av OK ekonomisk förening och till 50 % av Kuwait Petroleum Europe, en del av Kuwait Petrolium International. Här kan du läsa mer om våra ägare.

Styrelse och ledning

Här kan du läsa om vilka personer som sitter i OKQ8:s styrelse och vilken roll de har. Här hittar du också ledningsteamet hos OKQ8.