Styrelse och ledning

Nedan kan du läsa om vilka personer som sitter i OKQ8:s styrelse och vilken roll de har. Här hittar du också ledningsteamet hos OKQ8.

Ledning

CEO
Magnus Kamryd

Corporate Development
Martin Sopko

Retail & Associations
Helle Dahlgren Skov

Corporate Governance
Mia Martinson

Online, Bank & Members
Robert Vandiene

Finance
Lena Larsson 

 

Sustainability & Network
Andréa Haag 

Supply Chain
Thorbjörn Ridderberg

IT & Business Integration
Filippa Jennersjö

B2B Sales
Helen Axelsson

Styrelse

Styrelseordförande: Göran Lindblå
Styrelseledamöter: Britt Hansson, Jimmy Jansson, Azzam Almutawa, Steffen Pedersen, Fadel Al-Faraj 
Personalrepresentanter: Marit Landegren (Unionen), Lennart Fritzon (suppleant, Unionen)