Styrelse och ledning

Nedan kan du läsa om vilka personer som sitter i OKQ8:s styrelse och vilken roll de har. Här hittar du också ledningsteamet hos OKQ8.

Ledning

tf. VD
Britt Hansson

Corporate Development
Martin Sopko

Retail & Associations
Helle Dahlgren Skov

Finance
Lena Larsson

Sustainability, People & Communications
Erik Nilzén

B2B Sales
Helen Axelsson

 

Supply Chain & Asset Development
Thorbjörn Ridderberg

IT & Business Integration 
Filippa Jennersjö

tf. Legal
Niclas Rutgersson

Styrelse

Styrelseordförande: Britt Hansson
Styrelseledamöter: Fadel Al-Faraj, Fatima Ahmad Al-Humaidan, Jimmy Jansson, Rutger Jan de Kreij, och Ibrahim Baylan
Personalrepresentanter: Marit Landegren (Unionen), Lennart Fritzon (suppleant, Unionen)