Styrelse och ledning

Nedan kan du läsa om vilka personer som sitter i OKQ8:s styrelse och vilken roll de har. Här hittar du också ledningsteamet hos OKQ8.

Ledning

CEO
Magnus Kamryd

Corporate Development
Martin Sopko

Retail & Associations
Helle Dahlgren Skov

Corporate Governance
Mia Martinson

HR & Change Management
Erik Nilzén

Finance
Lena Larsson 

 

Sustainability & Communication
Andréa Haag 

Supply Chain & Asset Development
Thorbjörn Ridderberg

IT & Business Integration 
Filippa Jennersjö

B2B Sales
Helen Axelsson

Legal
Anna Gagner Geeber

Styrelse

Styrelseordförande: Britt Hansson
Styrelseledamöter: Fadel Al-Faraj, Fatima Ahmad Al-Humaidan, Jimmy Jansson, Rutger Jan de Kreij, och Tomas Norderheim
Personalrepresentanter: Marit Landegren (Unionen), Lennart Fritzon (suppleant, Unionen)