Våra ägare

OKQ8 Scandinavia är till hälften medlemsägd och till hälften statligt ägd, men inte av den svenska staten utan den i Kuwait. OKQ8 består nämligen till 50 % av OK ekonomisk förening, som i sin tur ägs av 740 000 medlemmar. Den andra halvan ägs av Kuwait Petroleum International. Här kan du läsa allt du behöver veta om de två.

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening är den största av Sveriges OK-föreningar, som i sin tur ägs av cirka 740 000 medlemmar. Den huvudsakliga verksamheten är att bedriva fackhandel för bilister genom att tillhandahålla varor och tjänster i form av såväl traditionella som förnybara drivmedel, biltillbehör och en rad andra produkter.

Detta sker framför allt genom vårt bolag, OK-Q8 AB, som föreningen äger tillsammans med Kuwait Petroleum International.

Verksamheten ska erbjuda god kvalitet i produkter och tjänster, fackkunskap hos alla medarbetare, hög servicegrad och prisvärda produkter. OK strävar efter att arbeta på ett miljöanpassat sätt i alla led.

Förutom verksamheten som bedrivs inom OKQ8 bedriver OK ekonomisk förening verksamheter inom fastigheter, pelletstillverkning, förlagsverksamhet med tidningar som Vi Bilägare, Klassiker, Husbil & Husvagn samt Moped, ett greentech-bolag med fokus på laddlösningar och ett IT-konsultbolag.

Föreningens vinst går efter konsolidering tillbaka till medlemmarna i form av återbäring.

Kuwait Petroleum International

Kuwait Petroleum International är ett statligt kuwaitiskt oljebolag med marknadsbolag i sju europeiska länder. Sverige och Danmark är de enda länder där KPI samäger en bensinstationskedja med en annan part.

I Belgien, Italien, Holland, Luxemburg och Tyskland är bensinbolagen helägda av KPI och där drivs totalt cirka 3 000 bensinstationer under varumärket Q8. Dessutom har KPI mer än 700 IDS-anläggningar (International Diesel Service) i Europa. Cirka 100 av dessa ligger i Sverige och drivs av OK-Q8 AB. IDS-stationerna är speciellt anpassade automatstationer för den tunga yrkestrafiken.

I Europoort i Holland ligger forsknings- och utvecklingsanläggningen Kuwait Petroleum Research & Technology, som bland annat skapar recepten till de många olika smörjmedlen som tillverkas på OKQ8s smörjoljefabrik Petrolia AB i Stockholm. KPI-ägda smörjoljefabriker finns även i Belgien och Italien.

Ett raffinaderi finns i Milazzo i Italien. Q8 Aviation förser mer än 200 flygbolag världen över med flygbränsle