Våra ägare

Vi ägs av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum Europe (en del av Kuwait Petroleum International), som äger 50 procent vardera. I augusti 2012 slogs OKQ8 Sverige och Q8 Danmark samman till ett skandinaviskt bolag med en gemensam ledning, OKQ8 Scandinavia.

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening är den största av Sveriges OK-föreningar, som i sin tur ägs av cirka 740 000 medlemmar. Den huvudsakliga verksamheten är att bedriva fackhandel för bilister genom att tillhandahålla varor och tjänster i form av såväl traditionella som förnybara drivmedel, biltillbehör och en rad andra produkter.

Detta sker framför allt genom vårt bolag, OK-Q8 AB, som föreningen äger tillsammans med Kuwait Petroleum International.

Verksamheten ska erbjuda god kvalitet i produkter och tjänster, fackkunskap hos alla medarbetare, hög servicegrad och prisvärda produkter. OK strävar efter att arbeta på ett miljöanpassat sätt i alla led.

Förutom verksamheten som bedrivs inom OKQ8 bedriver OK ekonomisk förening verksamheter inom fastigheter, pelletstillverkning, förlagsverksamhet med tidningar som Vi Bilägare, Klassiker, Husbil & Husvagn samt Moped, ett greentech-bolag med fokus på laddlösningar och ett IT-konsultbolag.

Föreningens vinst går efter konsolidering tillbaka till medlemmarna i form av återbäring.

Kuwait Petroleum Europe

Kuwait Petroleum Europe med säte i Nederländerna är mer känt som varumärket Q8. De förädlar och marknadsför drivmedel, smörjmedel och andra petroleumprodukter och är huvudsakligen verksamma i Europa och Fjärran Östern. 

Kuwait Petroleum Europe driver cirka 3 000 bensinstationer under varumärket Q8. Utöver det har de 600 IDS-anläggningar (International Diesel Service) i Europa varav cirka 75 av dessa drivs av OKQ8 Scandinavia. IDS-stationerna är speciellt anpassade automatstationer för den tunga yrkestrafiken.