Denna station erbjuder

Kumlagatan 4
75454 Uppsala

Telefon: 070-2680058

Öppetider

Öppen Obemannad
Vardagar Alltid öppet
Lördag Alltid öppet
Söndag Alltid öppet