Sommardäck till EG-typgodkänd personbil samt till nationellt godkänd personbil, som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare, ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet.

Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset, om inte kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked. På övriga personbilar behöver sommardäck inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/h.

Vinterdäck till EG-typgodkänd personbil får dock vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/h. Nationellt godkänd personbil, som tagits i bruk före den 1 januari 2002, behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/h.

OBS

Tänk på att däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset, om inte kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.

På E- eller e-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida. Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar (symboler):

Q 160 km/h S 180 km/h

T 190 km/h H 210 km/h

V 240 km/h W 270 km/h

Källa: Transportstyrelsen