För att hjälpa konsumenter fatta mer välgrundade beslut när de köper däck infördes en ny EU-märkning på däck den 1 november 2012 som kallas European Tyre Label. Den nya märkningen ger kunden information om tre viktiga egenskaper för däcket: rullmotstånd, våtgrepp och rullningsbuller. På så sätt gör det valet av däck enklare för kunden.

Energimärkningen är obligatorisk och ska finnas angivet på samtliga nya däck. Importören ansvarar för att informationen som finns på däckens energimärkning är korrekt. Det är handlaren/distributören som bär ansvaret för att alla däck är märkta i samband med försäljning.

Begagnade däck, dubbdäck och reservdäck behöver inte märkas med denna typ av energimärkning.

Däck med en grön energimärkning tillsammans med en sparsam körning gör att du som bilist kan spara 1 700 kronor per år. Dessutom minskar klimatutsläppen.

(Källa: Energimyndigheten)Så läser du av energimärkningen

1. Dess bränsleeffektivitet eller rullmotstånd

A ➞ G   Den första märkningen anger bränsleförbrukningen där A betyder låg förbrukning och G betyder hög. Valet av däck kan påverka bilens bränsleförbrukning med upp till 20 %. Varje steg i märkningen motsvarar ca. 1 dl mindre bensin per 10 mil. Skillnaden mellan A och G är 7,5 % i bränsleförbrukning.

2. Dess våtgrepp eller bromsförmåga på våta vägar

A ➞ G   Den andra märkningen står för bromssträcka på vått underlag. A betyder kortast bromssträcka och G betyder längst. Betyget sätts efter att däcken har testats på underlag med 0,5-1,5 mm vatten. Vid inbromsning från 80 km/h är skillnaden mellan A och G hela 18 meter - något att tänka på nästa gång du ska köpa däck.

3. Dess yttre rullningsbuller mätt i decibel (dB)

Den tredje och sista märkningen visar däckens bullernivå. Däcken delas in i tre klasser som illustreras med tre vågor. Vid en hög bullernivå markeras detta med svarta vågor medan de vita vågorna påvisar att det är ett tystare däck. Desto tystare ett däck är, desto mer miljövänligt är det.