Mönsterdjup och ålder

För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet var minst 3 mm.

 

Mönsterdjup och ålder

Sommardäck ska ha ett kvarvarande mönsterdjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 3 mm. Vid vinterväglag under perioden 1 december - 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

Mät mönsterdjupet på dina däck

Du kan lättast mäta mönsterdjupet med hjälp av en femkrona, eftersom det är exakt 3 mm mellan siffrans övre del och myntets kant. Mät dina däck där det är som mest slitet.

Det finns inget krav på högsta ålder för däck. Någon signifikant försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper has inte påvisats vid de undersökningar som genomförts. Det är dock viktigt att mönsterdjup och dubbelstick är bra och att däcken lagras svalt, torrt och mörkt.