Drivmedel

På våra stationer kan du alltid rulla in och fylla på tanken. Förutom traditionella drivmedel jobbar vi för att så många som möjligt av våra stationer även ska kunna erbjuda ett så brett sortiment av alternativa drivmedel som möjligt.

Läs om våra drivmedel:

Bensin


Diesel

Diesel Bio HVO

AdBlue*

* AdBlue är en kompletterande produkt som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning av SCR-typ

I vår prislista kan du se våra aktuella drivmedelspriser:


Drivmedel       Bemannad Obemannad Senaste ändring  Gäller fr.o.m.      
Blyfri 95 oktan

15,51 kr

15,36 kr + 15 öre 2018-04-20
Blyfri 98 oktan 16,11 kr 15,96 kr + 15 öre 2018-04-20
Diesel 15,36 kr 15,21 kr + 10 öre 2018-04-20
Etanol E85 10,21 kr 10,06 kr + 15 öre 2018-04-20
Biogas Bas Sthlm & Uppsala län 18,39 kr/kg        18,39 kr/kg         + 20 öre 2018-04-18
Biogas Bas Övriga landet 18,54 kr/kg 18,54 kr/kg +20 öre 2018-04-18

Detta är våra rekommenderade drivmedelspriser, lokala avvikelser kan förekomma. Zon-påslag 1-2 öre/liter kan förekomma på vissa orter. 

 

 

Produktskatt 2018

Bensin 6,74 + moms
Diesel 5,94 + moms

Skattesatser 2018 ›

Ladda ner vår prisstatistik för drivmedel: Prisstatistik (Ladda ned Exceldokument)

Läs mer om drivmedelspriser för företag: Drivmedelspriser företag

Så sätts våra drivmedelspriser

Det finns ett antal olika delar som till slut blir det literpris som du betalar för att fylla på tanken. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när bensinpriset ändras. Nedan har vi samlat några av de faktorer som påverkar priset, vi hoppas att det ska göra det lite lättare.

På en marknad där det inte är så många bolag och bolagen säljer en identisk produkt - t.ex. bensin - driver konkurrensen fram likartad prissättning. Om något bolag under en längre tid skulle ha ett lägre pris än konkurrenterna skulle kunderna naturligtvis byta till detta bolag. Kunderna skulle på sikt överge det bolag som har ett högre pris. Resultatet av detta blir att bensinpriset hamnar på samma nivå hos de olika bolagen.

Oljepriset

Olja är en råvara och oljepris menas ofta det spotpris som oljan handlas för på världens råvarubörser. Det finns ett antal olika saker som bestämmer oljepriset, inte minst det globala konjunkturläget som styr efterfrågan på olja.

Koldioxid- och drivmedelsskatt

Förnybara drivmedel som etanol och biogas är skattebefriade från dessa typer av punktskatter. Traditionella drivmedel för motorer beskattas däremot med både koldioxidskatt och energiskatt.

Moms

Moms (mervärdesskatt) är en statlig skatt som är densamma i hela EU. I Sverige betalar vi moms på de flesta produkter och tjänster som konsument och för drivmedel utgör den 20 procent av priset.

Påslag

Sist – och i detta fall faktiskt minst – läggs en viss kostnad till på priset hos oss. Påslaget ska bland annat täcka kostnader för personal och löner. Vi hoppas alltid kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Hållbarhet och miljö

Drivmedel är det viktigaste området att jobba med för att OKQ8 ska bli mer hållbart och vår ambition är att vara drivande när det gäller infrastruktur för förnybara drivmedel. Vår vision är mer hållbara drivmedel och en hållbar bilism. Vi vill jobba med hållbarhet i hela kedjan, från råvara till färdig produkt. För att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda är det en förutsättning.

Vårt arbete för en hållbar bilism kan se ut på flera olika sätt, till exempel genom att erbjuda förnybara drivmedel och ett större utbud av gröna produkter i butikerna, genom att bygga hållbara stationer eller genom att ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning eller i informationsbladet Hållbara drivmedel.

För att reducera miljöpåverkan och kunna möta efterfrågan på nya miljövänligare drivmedel arbetar vi med låginblandning av biodrivmedel. Det innebär att förnybar råvara blandas i den vanliga bensinen och dieseln.Detta är ett av de mest effektiva sätten för oss att bidra och vi jobbar kontinuerligt med att öka andelen förnybart i de vanligaste bränslena.

OKQ8 har för fjärde året i rad röstats fram av konsumenterna som branschbäst i Sustainable Brands Index för drivmedelsvarumärken. Det är vi både glada och stolta över!

Hållbara drivmedel

OKQ8 jobbar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt, för att garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda. Vår vision är hållbara drivmedel och på så sätt även en hållbar bilism.

Laddning elbil

El är ett alternativt drivmedel med potential att drastiskt minska utsläppen av koldioxid och sänka bullernivån i trafiken. Läs mer om el som drivmedel och vilka stationer som erbjuder laddstationer.

Tanka ännu billigare!

Med ett OKQ8-kort tankar du billigare, och får samtidigt möjligheten att ta del av rabatter och erbjudanden på mat, fika och bilvårdsprodukter. Här kan du läsa mer om våra kort och ansöka direkt på webben!