drivmedel

Drivmedel

På våra stationer kan du alltid rulla in och fylla på tanken. Förutom traditionella drivmedel jobbar vi för att så många som möjligt av våra stationer även ska kunna erbjuda ett så brett sortiment av alternativa drivmedel som möjligt.

I vår prislista kan du se våra aktuella drivmedelspriser:

Drivmedel

Bemannad

 Obemannad

Senaste

ändring

Gäller fr.o.m.    

Blyfri 95 oktan

13,89 kr

13,74 kr

+ 10 öre

2016-12-05

Blyfri 98 oktan

14,49 kr

14,34 kr

+ 10 öre

2016-12-05

Diesel

13,79 kr

13,64 kr

- 10 öre

2016-12-07

Etanol E85 10,95 kr 10,80 kr + 10 öre 2016-12-05

Fordonsgas BG 50 Sthlm, Uppsala län

17,10 kr/kg

17,10 kr/kg

+30 öre

2016-12-07

Fordonsgas BG 50 Övriga landet 17,35 kr/kg 17,35 kr/kg + 30 öre 2016-12-07
         

Detta är våra rekommenderade drivmedelspriser, lokala avvikelser kan förekomma. Zon-påslag 1-2 öre/liter kan förekomma på vissa orter.

1 november övergår OKQ8 till vinterkvalitet på E85 och innehåller större andel bensin, skatten är 82 öre högre inkl.moms per liter.


Produktskatt 2016

Bensin 6,31 + moms
Diesel 5,56 + moms

Ladda ner vår prisstatistik för drivmedel: Prisstatistik (Ladda ned Exceldokument)

Läs mer om drivmedelspriser för företag: Drivmedelspriser företag


Så sätts våra drivmedelspriser 

Det finns ett antal olika delar som till slut blir det literpris som du betalar för att fylla på tanken. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när bensinpriset ändras. Nedan har vi samlat några av de faktorer som påverkar priset, vi hoppas att det ska göra det lite lättare.

På en marknad där det inte är så många bolag och bolagen säljer en identisk produkt - t.ex. bensin - driver konkurrensen fram likartad prissättning. Om något bolag under en längre tid skulle ha ett lägre pris än konkurrenterna skulle kunderna naturligtvis byta till detta bolag. Kunderna skulle på sikt överge det bolag som har ett högre pris. Resultatet av detta blir att bensinpriset hamnar på samma nivå hos de olika bolagen.

Oljepriset

Olja är en råvara och när någon pratar om oljepris menas ofta det spotpris som oljan handlas för på världens råvarubörser. Det finns ett antal olika saker som bestämmer oljepriset, inte minst det globala konjunkturläget som är det som styr efterfrågan på olja.