Drivmedel

Hos OKQ8 kan alla tanka förnybara drivmedel.
Förutom marknadens största nätverk av förnybara alternativ såsom Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), Etanol E85 och Biogas, innehåller våra drivmedel GoEasy en hög andel förnybar inblandning tillsammans med rengörande ämnen - bättre för både miljö och motor.
Och för elbilisten erbjuder vi snabbladdning. Välkommen att tanka hos oss!

GoEasy

GoEasy bensin och diesel innehåller vårdande tillsatser särskilt framtagna för att vårda motorn. De smörjer och håller motor och bränslesystem rena så att bränsleförbrukningen hålls nere. Bättre för motorn och bättre för miljön.
Läs mer om hur GoEasy fungerar. 

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

På våra stationer kan du tanka Neste MY's högkvalitativa HVO100, en diesel tillverkad av förnybara råvaror som sänker växthusgasutsläppen. Läs mer om HVO100 och var du kan tanka.

OKQ8 Elbilsladdning

Ladda var du än är. OKQ8 Elbilsladdning erbjuder laddning hemma, på arbetsplatsen och längs vägarna.
Läs mer om vårt ladderbjudande.

Ursprungsinformation

OKQ8 jobbar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt, för att garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Vår vision är hållbara drivmedel och även en hållbar bilism.

Tanka ännu billigare!

Med ett OKQ8-kort tankar du billigare, och får samtidigt möjligheten att ta del av rabatter och erbjudanden på mat,
fika och bilvårdsprodukter.
Läs mer om våra kort och ansök direkt på webben!

I vår prislista kan du se våra aktuella drivmedelspriser:

 

Drivmedel      
Bemannad Obemannad Senaste ändring  Gäller fr.o.m      
GoEasy Bensin 95 (E10)

17,74 kr

17,59 kr - 10 öre

2021-10-22

GoEasy Bensin Extra 98 (E5)

18,84 kr

18,69 kr - 10 öre

2021-10-22

GoEasy Diesel

19,22 kr

19,07 kr

- 15 öre

2021-10-22

GoEasy Diesel Extra 19,91 kr

19,76 kr

- 15 öre

2021-10-22

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

20,22 kr

20,22 kr

- 15 öre

2021-10-22

Etanol E85 15,84 kr 15,69 kr + 25 öre

2021-10-21

Biogas Bas Sthlm & Uppsala län 21,54 kr / kg       

21,54 kr / kg        

+ 20 öre 2021-10-20
Biogas Bas Övriga landet 22,99 kr / kg 22,99 kr / kg + 10 öre

2021-10-20

Biogas 100 Sthlm & Uppsala län 21,79 kr / kg
21,79 kr / kg
+ 20 öre 2021-10-20
Biogas 100 Övriga landet 23,24 kr / kg
23,24 kr / kg
+ 10 öre 2021-10-20
 AdBlue 7,64 kr 7,64 kr + 49 öre 2021-10-04

Det här är våra rekommenderade drivmedelpriser, lokala avvikelser kan förekomma.

 

Produktskatt 2021

Bensin 6,74 + moms
Diesel 4,74 + moms

Skattesatser 2021 ›

Ladda ner vår prisstatistik för drivmedel: Prisstatistik (Ladda ned Exceldokument)

Läs mer om drivmedelspriser för företag: Drivmedelspriser företag

Så sätts våra drivmedelspriser

Det finns ett antal olika delar som till slut blir det literpris som du betalar för att fylla på tanken. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när bensinpriset ändras. Nedan har vi samlat några av de faktorer som påverkar priset, vi hoppas att det ska göra det lite lättare.

På en marknad där det inte är så många bolag och bolagen säljer en identisk produkt - t.ex. bensin - driver konkurrensen fram likartad prissättning. Om något bolag under en längre tid skulle ha ett lägre pris än konkurrenterna skulle kunderna naturligtvis byta till detta bolag. Kunderna skulle på sikt överge det bolag som har ett högre pris. Resultatet av detta blir att bensinpriset hamnar på samma nivå hos de olika bolagen.

Oljepriset

 

Olja är en råvara och oljepris menas ofta det spotpris som oljan handlas för på världens råvarubörser. Det finns ett antal olika saker som bestämmer oljepriset, inte minst det globala konjunkturläget som styr efterfrågan på olja.

Koldioxid- och drivmedelsskatt

Förnybara drivmedel som etanol och biogas är skattebefriade från dessa typer av punktskatter. Traditionella drivmedel för motorer beskattas däremot med både koldioxidskatt och energiskatt.

Moms

 

Moms (mervärdesskatt) är en statlig skatt som är densamma i hela EU. I Sverige betalar vi moms på de flesta produkter och tjänster som konsument och för drivmedel utgör den 20 procent av priset.

Påslag

 

Sist – och i detta fall faktiskt minst – läggs en viss kostnad till på priset hos oss. Påslaget ska bland annat täcka kostnader för personal och löner. Vi hoppas alltid kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Läs om våra drivmedel

OKQ8 GoEasy Bensin


OKQ8 GoEasy Diesel


Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)


AdBlue*


* AdBlue är en kompletterande produkt som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning av SCR-typ

Hållbarhet och miljö

Drivmedel är det viktigaste området i OKQ8:s arbete för en fossilfri framtid. Vår ambition är att vara drivande när det gäller infrastruktur för förnybara drivmedel, där vi strävar efter att säkerhetsställa minsta möjliga klimatpåverkan i hela kedjan, från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Utöver att erbjuda en bred palett av förnybara drivmedel innebär vårt hållbarhetsarbete också att hela tiden utöka vårt utbud av mer klimatsmarta produkter och tjänster så att du som kund och medlem har möjlighet att göra bättre väl. Och genom att exempelvis bygga solceller på våra stationstak och genom att ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer gör vi allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning eller i informationsbladet Hållbara drivmedel.

För att reducera miljöpåverkan och kunna möta efterfrågan på nya miljövänligare drivmedel arbetar vi med låginblandning av biodrivmedel. Det innebär att förnybar råvara blandas i den vanliga bensinen och dieseln. Detta är ett av de mest effektiva sätten för oss att bidra och vi jobbar kontinuerligt med att öka andelen förnybart i de vanligaste bränslena.