Drivmedel

Hos OKQ8 kan alla tanka förnybara drivmedel. Förutom marknadens största nätverk av förnybara alternativ såsom Diesel Bio, HVO100, Etanol E85 och Biogas, innehåller våra drivmedel GoEasy en hög andel förnybar inblandning tillsammans med rengörande ämnen - bättre för både miljö och motor. Och för elbilisten erbjuder vi snabbladdning. Välkommen att tanka hos oss!

GoEasy – Bättre för motorn och bättre för miljön

GoEasy är ett samlingsnamn för våra förbättrade drivmedel som rengör och smörjer motorn, så att den går så effektivt som möjligt och drar håller nere bränsleförbrukningen. Precis som tidigare innehåller även GoEasy Diesel och bensin biodrivmedel för lägre koldioxidutsläpp. Med andra ord är det bättre för motorn och bättre för miljön. GoEasy Diesel Extra innehåller extra mycket antioxidanter för en så säker drift som möjligt. Detta är bara några av de extra fördelarna med att välja GoEasy Extra.

Vad skiljer GoEasy från våra tidigare drivmedel?

På OKQ8 ställer vi höga krav på våra drivmedel och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra dem. Med GoEasy har vi höjt kvaliteten på vår bensin och diesel ytterligare, genom att använda tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor, som smörjer och håller motor och bränslesystem rena. På så vis ser vi till att motorn fungerar så effektivt som möjligt. En ren och välsmord motor håller nere bränsleförbrukningen och släpper ut mindre. GoEasy finns på alla våra stationer i Sverige, både bemannade och obemannade.


Vad innebär GoEasy Extra?

GoEasy Extra drivmedlen ger bland annat en ännu snabbare rengörande effekt av din motor eftersom GoEasy Extra innehåller en högre andel vårdande tillsatser. Du kan då få en ännu snabbare förbättring av motors effektivitet. Samtidigt kör en ren motor längre på litern, den förorenar mindre och bilen blir faktiskt också mer kraftfull. Vår GoEasy Diesel Extra innehåller dessutom minst 40% förnybara biodrivmedel, vilket hjälper till att hålla nere koldioxidutsläppen.


Men vad innebär egentligen att motorn smörjs och hålls ren, och vad är den egentliga effekten?

Vi kan jämföra med en cykelkedja: När vi cyklar utsätts den för smuts och annat som gör att den tillslut inte blir lika smidig att trampa runt. Den måste rengöras och smörjas för att fortsätta fungera lika bra som när den var ny och inte gå sönder. När motorn arbetar bildas smuts och avlagringar som lätt fastnar i motorns förbränningsrum och bränslesystem och kan leda till att motorn fungerar mindre effektivt, jämfört med när den var ny. Genom att hålla motorn och bränslesystemet rent och välsmort så säkerställs att motorn fungerar så bra som möjligt. Resultatet blir att du får en motor som håller längre, använder mindre bränsle och släpper ut mindre farliga avgaser.

Se vår film om GoEasy

Se vår film om GoEasy

Ursprungsinformation

OKQ8 jobbar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt, för att garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda. Vår vision är hållbara drivmedel och på så sätt även en hållbar bilism.

Laddning elbil

El är ett alternativt drivmedel med potential att drastiskt minska utsläppen av koldioxid och sänka bullernivån i trafiken. Läs mer om el som drivmedel och vilka stationer som erbjuder laddstationer.

Tanka ännu billigare!

Med ett OKQ8-kort tankar du billigare, och får samtidigt möjligheten att ta del av rabatter och erbjudanden på mat, fika och bilvårdsprodukter. Här kan du läsa mer om våra kort och ansöka direkt på webben!

I vår prislista kan du se våra aktuella drivmedelspriser:

 

Drivmedel      
Bemannad Obemannad Senaste ändring  Gäller fr.om      
GoEasy Bensin 95

13,53 kr

13,38 kr - 10 öre

2020-05-29

GoEasy Bensin Extra 98 

14,43 kr

14,28 kr - 10 öre

2020-05-29

GoEasy Diesel

13,78 kr

13,63 kr

- 10 öre

2020-05-29

GoEasy Diesel Extra 14,37 kr

14,22 kr

- 10 öre

2020-05-29

Diesel Bio HVO (HVO 100) 14,71 kr

14,71 kr

- 10 öre 2020-05-29
Etanol E85 10,89 kr 10,74 kr + 15 öre

2020-05-19

Biogas Bas Sthlm & Uppsala län 17,29 kr / kg       

17,29 kr / kg        

+ 10 öre 2020-05-27
Biogas Bas Övriga landet 17,99 kr / kg 17,99 kr / kg - 40 öre 2020-03-18
Biogas 100 Sthlm & Uppsala län 17,54 kr / kg
17,54 kr / kg
+ 10 öre 2020-05-27
Biogas 100 Övriga landet 18,24 kr / kg
18,24 kr / kg
- 40 öre 2020-03-18

Det här är våra rekommenderade drivmedelpriser, lokala avvikelser kan förekomma. Zon-påslag 1-2 öre / liter kan förekomma på vissa platser. 

 

Produktskatt 2020

Bensin 6,690 + moms
Diesel 4,707 + moms

Skattesatser 2020 ›

Ladda ner vår prisstatistik för drivmedel: Prisstatistik (Ladda ned Exceldokument)

Läs mer om drivmedelspriser för företag: Drivmedelspriser företag

Så sätts våra drivmedelspriser

Det finns ett antal olika delar som till slut blir det literpris som du betalar för att fylla på tanken. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när bensinpriset ändras. Nedan har vi samlat några av de faktorer som påverkar priset, vi hoppas att det ska göra det lite lättare.

På en marknad där det inte är så många bolag och bolagen säljer en identisk produkt - t.ex. bensin - driver konkurrensen fram likartad prissättning. Om något bolag under en längre tid skulle ha ett lägre pris än konkurrenterna skulle kunderna naturligtvis byta till detta bolag. Kunderna skulle på sikt överge det bolag som har ett högre pris. Resultatet av detta blir att bensinpriset hamnar på samma nivå hos de olika bolagen.

Oljepriset

Olja är en råvara och oljepris menas ofta det spotpris som oljan handlas för på världens råvarubörser. Det finns ett antal olika saker som bestämmer oljepriset, inte minst det globala konjunkturläget som styr efterfrågan på olja.

Koldioxid- och drivmedelsskatt

Förnybara drivmedel som etanol och biogas är skattebefriade från dessa typer av punktskatter. Traditionella drivmedel för motorer beskattas däremot med både koldioxidskatt och energiskatt.

Moms

Moms (mervärdesskatt) är en statlig skatt som är densamma i hela EU. I Sverige betalar vi moms på de flesta produkter och tjänster som konsument och för drivmedel utgör den 20 procent av priset.

Påslag

Sist – och i detta fall faktiskt minst – läggs en viss kostnad till på priset hos oss. Påslaget ska bland annat täcka kostnader för personal och löner. Vi hoppas alltid kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Läs om våra drivmedel

OKQ8 GoEasy Bensin


OKQ8 GoEasy Diesel

HVO100

AdBlue*

* AdBlue är en kompletterande produkt som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning av SCR-typ

Hållbarhet och miljö

Drivmedel är det viktigaste området att jobba med för att OKQ8 ska bli mer hållbart och vår ambition är att vara drivande när det gäller infrastruktur för förnybara drivmedel. Vår vision är mer hållbara drivmedel och en hållbar bilism. Vi vill jobba med hållbarhet i hela kedjan, från råvara till färdig produkt. För att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda är det en förutsättning.

Vårt arbete för en hållbar bilism kan se ut på flera olika sätt, till exempel genom att erbjuda förnybara drivmedel och ett större utbud av gröna produkter i butikerna, genom att bygga hållbara stationer eller genom att ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning eller i informationsbladet Hållbara drivmedel.

För att reducera miljöpåverkan och kunna möta efterfrågan på nya miljövänligare drivmedel arbetar vi med låginblandning av biodrivmedel. Det innebär att förnybar råvara blandas i den vanliga bensinen och dieseln. Detta är ett av de mest effektiva sätten för oss att bidra och vi jobbar kontinuerligt med att öka andelen förnybart i de vanligaste bränslena.