GoEasy Bensin

GoEasy Bensin innehåller tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor. Vår bensin innehåller också alltid förnybar inblandning, såsom etanol och biobensin som minskar koldioxidutsläppen. Bättre för motorn helt enkelt.

GoEasy Bensin smörjer och håller din bils motor och bränslesystem rent genom sina vårdande tillsatser. På så vis ser du till att motorn fungerar så effektivt som möjligt, håller nere bränsleförbrukningen och avger lägre nivåer av miljöfarliga utsläpp. Även den som redan har fått beläggningar i motorn kan snabbt uppnå en renande effekt genom att tanka GoEasy Bensin.

På OKQ8 arbetar vi ständigt för att utveckla nya drivmedelsprodukter som är bättre för miljön och som samtidigt håller högsta kvalitet. Läs mer om vårt arbete med hållbara biodrivmedel.

GoEasy 98 Extra

Vår premiumbensin GoEasy 98 Extra innehåller en högre andel vårdande tillsatser vilket ger en snabbare rengörande och smörjande effekt på motor och bränslesystem. En ren och välsmord motor drar mindre bränsle, sänker utsläppen samt orsakar minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum.

GoEasy 98 Extra har även förbättrade förbränningsegenskaper. Tillsammans med det högre oktantalet ger detta för vissa motorer ökad effekt och minskad bränsleförbrukning.

Se var du kan tanka GoEasy 98 Extra >Egenskaper GoEasy 95 GoEasy 98 Extra
Rengörande – återställer motorns effektivitet och sänker utsläppen + + + + +
Renhållande – håller motorn i gott skick + + + + + +
Korrosionsskydd – skyddar bränslesystemet från rostangrepp + + + + +
Smörjförmåga – minskar friktionen i motorn och därmed även bränsleförbrukningen + + + +
Förbränningsegenskaper – högre effekt, lägre bränsleförbrukning + + + +
Höjt oktantal – förbättrad förbränning och därmed minskad bränsleförbrukning på nyare bensinmotorer + + +

Teckenförklaring egenskaper: + = goda, + + = mycket goda, + + + = utmärkta

Hållbara drivmedel

Ett av våra viktigaste mål är att minska miljöpåverkan från de drivmedel som säljs hos oss. Vårt fokus är att minska koldioxidutsläppen från bensin och diesel, därför blandar vi alltid in förnybara drivmedel i all vår bensin. GoEasy 95 innehåller från 1 augusti 2021 t.ex. 10% etanol, GoEasy 98 Extra innehåller fortsatt högst 5% etanol. 

Majoriteten av dagens bilar med bensinmotorer kan använda en bensin med upp till 10% etanol och alla bensinbilar kan använda bensin med upp till 5% etanol. Alla bensindrivna bilar från 2011 kan tankas med Bensin E10, men däremot finns det äldre fordon som inte klarar det, för att se vad som gäller för din bil kan du läsa mer på BIL Swedens hemsida och få mer information. 

Svenska bilister ska kunna tanka bra bensin och samtidigt vara med och göra skillnad. Därför ställer vi, utöver kraven i lagstiftning, också egna krav på att våra leverantörer ska efterleva FNs konventioner om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Från Energimyndigheten har vi erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked, vilket innebär att de har godkänt vårt kontrollsystem för att säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls. Det betyder att alla OKQ8:s biodrivmedel är garanterat hållbara enligt lag.

Läs mer om vårt arbete med uppföljning av leverantörer Hållbara drivmedel. För mer detaljerad information om tekniska, miljömässiga och arbetsmiljömässiga produktegenskaper, se produkt- och säkerhetsdablad.

Bensinpris och bensinskatt

Vi följer dagligen utvecklingen av dollarkursen och bensinpriset på den så kallade Rotterdammarknaden, där det handlas med båtlaster med bensin. Priset som vi betalar till våra leverantörer regleras av dagspriser i dollar per ton på Rotterdammarknaden. Om vår marginal blir för hög eller för låg ändrar vi priset. Hur stor del av priset är då bensinskatt? Svaret är att nästan 70% av bensinpriset är skatt. För att läsa mer om hur vi jobbar med prissättning, se vår prissida.

Frågor och svar om vår bensin

 • Vad är GoEasy Bensin?

  GoEasy Bensin är vår nya förbättrade bensin, som utöver bensin av miljöklass 1, förnybar etanol och bensin, även innehåller tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor.

 • Vad skiljer GoEasy från våra tidigare drivmedel?

  På OKQ8 ställer vi höga krav på våra drivmedel och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra dem. Med GoEasy har vi höjt kvaliteten på vår bensin och diesel ytterligare, genom att använda tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor, som smörjer och håller motor och bränslesystem rena. På så vis ser vi till att motorn fungerar så effektivt som möjligt. En ren och välsmord motor håller nere bränsleförbrukningen och släpper ut mindre. GoEasy finns på alla våra stationer i Sverige, både bemannade och obemannade.

 • Vad innebär GoEasy Extra?

  Med vårt nya drivmedel uppgraderar vi även kvaliteten på vår bästa bensin, Bensin 98, som blir GoEasy 98 Extra. Förutom de redan mycket goda förbränningsegenskaperna innehåller den nu ännu mer smörjande och rengörande tillsatser som ger motorn det där lite extra. En bensin utöver det vanliga helt enkelt! GoEasy 98 Extra går bra att tanka i alla bensinbilar.

 • Men vad innebär egentligen att motorn smörjs och hålls ren, och vad är den egentliga effekten?

  Vi kan jämföra med en cykelkedja: När vi cyklar utsätts den för smuts och annat som gör att den tillslut inte blir lika smidig att trampa runt. Den måste rengöras och smörjas för att fortsätta fungera lika bra som när den var ny och inte gå sönder. När motorn arbetar bildas smuts och avlagringar som lätt fastnar i motorns förbränningsrum och bränslesystem och kan leda till att motorn fungerar mindre effektivt, jämfört med när den var ny. Genom att hålla motorn och bränslesystemet rent och välsmort så säkerställs att motorn fungerar så bra som möjligt. Resultatet blir att du får en motor som håller längre, använder mindre bränsle och släpper ut mindre farliga avgaser.

 • Kan jag köra på er GoEasy Bensin med 10% etanol?

  OKQ8 ökar andelen förnybar etanol i GoEasy 95 till 10% etanol från den 1 augusti 2021. Majoriteten av dagens bilar med bensinmotorer kan använda en bensin med upp till 10% etanol och alla bensinbilar kan använda bensin med upp till 5% etanol.

  Alla bensindrivna bilar från 2011 kan tankas med Bensin E10, men däremot finns det äldre fordon som inte klarar det, för att se vad som gäller för din bil kan du läsa mer på BIL Swedens hemsida och få mer information. Kan du inte tanka GoEasy 95 välj GoEasy 98 Extra, vilken innehåller högst 5% etanol.

 • Kan jag köra på er bensin med högre andel förnybart än 5% etanol, min bil klarar inte 10% etanol?

  Syntetisk biobensin är har likadana egenskaper som fossilbensin och alla kan tanka vår bensin utan några begränsningar. Den enda skillnaden är att en del av råvaran är förnybar istället för fossil, vilket är bättre för miljön.

 • Varför ökar ni inte andelen etanol till 10% i all bensin?

  Alla våra kunder kan inte tanka en bensin med 10% etanol. Det är viktigt för oss att fortsätta erbjuda även våra kunder som inte kan tanka Bensin E10 möjligheten att tanka hos oss. Därför kommer vi fortsätta erbjuda en bensin med högst 5% etanol i så stor utsträckning som är möjligt.

 • Hur minskar er bensin utsläppen av växthusgaser?

  Då den förnybara delen i bensinen tillverkas av biomassa så tillförs inte sedan gammalt lagrad koldioxid till atmosfären. Så genom att öka andelen förnybart i bensin så minskar vi utsläppen från den bensin våra kunder använder.

 • Hur länge kan man lagra bensin på dunk utan att den blir dålig?

  Lagring ska ske i ett för lagring av bensin godkänd cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tillslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. Alkylatbensin klarar normalt flera års lagring utan att egenskaperna försämras. Hållbarheten minskar dock om man slarvar med att dra åt korken, låter dunken stå länge i starkt solsken, eller om man på något annat sätt utsätter dunken för höga temperaturer.

  Om bensinen inte har lagrats längre än rekommenderad tid och är klar och blank så är den i bra skick. Det som ändå kan hända är att de lätta komponenterna har avdustat. I så fall kan motorn vara lite svårstartad.

 • Jag har tankat diesel i min bensinbil. Kan jag köra den ändå?

  Några procents inblandning går att köra på men om bilen uppträder ryckigt så rekommenderas att tanken töms.

 • Jag har tankat E85 i min bensinbil. Kan jag köra den ändå?

  Om bilens motor går jämt och också går att starta när den är kall så är det ingen omedelbar fara. Ju mer E85 i tankens blandning dess svårare är det att starta. Kör upp halva tanken och fyll på med ny bensin och alla problem bör upphöra. Med blandning av E85 i tanken så kan en bensinmotor upplevas som slö.