‹ Tillbaka

Bensin

Vår Bensin Miljöklass 1 anpassas efter säsong och har därför goda startegenskaper året runt, sommar som vinter. Bensinen har också goda förbränningsegenskaper och innehåller en rengörande tillsats för att hålla motorn ren.

Bensin i miljöklass 1 är motorbränsle avsett för bensinmotorer med två- och fyrtaktsteknik och för katalysatorfordon eller fordon som inte behöver blyersättningsmedel. OKQ8 Bensin i miljöklass 1 finns i två olika utföranden: Bensin 95 Oktan och Bensin 98 Oktan.Inblandning av förnybart i bensinen

Som ett led av vårt miljöarbete, med att minska vår bensins miljöpåverkan och växthusgasutsläppen från våra produkter, inblandar vi i 5% förnybar etanol i bensin 95 och upp till 5% förnybar etanol i bensin 98. Utöver denna förnybara inblandning av etanol innehåller Bensin 95  i delar av Stockholm upp till 8% förnybar syntetisk bensin. Den låginblandade etanolen och den syntetiska bensinen innebär betydande minskningar i utsläppen av växthusgaser från vår bensin. 

Den etanolinblandade och/eller förnybara bensinen är varken dyrare eller billigare än vanlig bensin då den högre kostnaden för inköp kompenseras genom en lägre skatt. Den ger inte heller någon mätbar skillnad i bränsleförbrukning och effekt jämfört med vanlig bensin. Alla med bensinmotor kan tanka vår bensin utan några begränsningar och den har samma höga kvalitet som tidigare.Bensinpris och bensinskatt

Vi följer dagligen utvecklingen av dollarkursen och bensinpriset på den så kallade Rotterdammarknaden, där det handlas med båtlaster med bensin. Priset som vi betalar till våra leverantörer regleras av dagspriser i dollar per ton på Rotterdammarknaden. Om vår marginal blir för hög eller för låg ändrar vi priset. Hur stor del av priset är då bensinskatt? Svaret är att nästan 70 % av bensinpriset är skatt.

Hållbarhet

Svenska bilister ska kunna tanka bra bensin och göra en skillnad. Därför ställer vi, utöver kraven i lagstiftning, också egna krav på att våra leverantörerna ska efterleva FNs konventioner om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Från Energimyndigheten har vi erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked vilket innebär att de har godkänt vårt kontrollsystem för att säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls. Det vill säga att alla OKQ8s biodrivmedel är garanterat hållbara enligt lag. För att läsa mer om vårt arbete med uppföljning av leverantörer se foldern.Kvalitetssäkrad bensin

Vår bensin möter den kvalitetsnivå som fastställts i den Europeiska och svenska standarden. Den uppfyller utöver detta även kraven som ställts på en bensin av miljöklass 1. Miljöklassningen av bensin styrs av drivmedelslagen och syftar till att minska utsläppen av hälso- och miljöskadliga ämnen. Skillnaden mellan bensin av miljöklass 3 och miljöklass 1 är idag främst den högre olefinhalten (alkener) i bensin av miljöklass 3.

Utöver kraven i lagstiftning ställer vi krav på att leverantörerna ska följa FNs konventioner om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Svenska konsumenter ska kunna tanka bra bensin och bensinersättningar och göra skillnad.

För mer information om Bensin Miljöklass 1, läs våra produkt- och säkerhetsdatablad.


Frågor och svar om vår bensin

 • Varför har ni inte syntetisk förnybara bensin på alla era stationer?

  Syntetisk biobensin är än så länge i ett tidigt utvecklingsskede och vi är stolta över att ha möjlighet att erbjuda våra kunder i Stockholmsområdet detta. Med anledning av produktens begynnelse finns den endast tillgänglig i begränsade volymer, annars hade vi naturligtvis erbjudit detta till våra samtliga kunder. Vi ersätter så mycket fossil bensin vi kan med den förnybara och hoppas kunna öka andelen i framtiden.

 • Kan jag köra på er bensin med högre andel förnybart än 5% etanol, min bil klarar inte 10% etanol?

  Syntetisk biobensin är har likadana egenskaper som fossilbensin och alla kan tanka vår bensin utan några begränsningar. Den enda skillnaden är att en del av råvaran är förnybar istället för fossil, vilket är bättre för miljön.

 • Varför ökar ni inte andelen etanol till 10% i all bensin?

  Vi skulle gärna öka andelen förnybart till 10% etanol men det finns flera hinder på vägen som måste lösas för att vi ska kunna ta detta steg i utvecklingen. T.ex. så kan inte alla bilar tanka bensin med 10% etanol. Syntetisk biobensin kan däremot användas i alla bilar utan några begränsningar och är därför ett enkelt, snabbt och smidigt sätt för att minska miljöpåverkan från den bensin som våra kunder tankar.

 • Hur minskar er bensin utsläppen av växthusgaser?

  Då den förnybara delen i bensinen tillverkas av biomassa så tillförs inte sedan gammalt lagrad koldioxid till atmosfären. Så genom att öka andelen förnybart i bensin så minskar vi utsläppen från den bensin våra kunder använder.

 • Hur länge kan man lagra bensin på dunk utan att den blir dålig?

  Lagring ska ske i ett för lagring av bensin godländ cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tillslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. Alkylatbensin klarar normalt flera års lagring utan att egenskaperna försämras. Hållbarheten minskar dock om man slarvar med att dra åt korken, låter dunken stå länge i starkt solsken, eller om man på något annat sätt utsätter dunken för höga temperaturer.

  Om bensinen inte har lagrats längre än rekommenderad tid och är klar och blank så är den i bra skick. Det som ändå kan hända är att de lätta komponenterna har avdustat. I så fall kan motorn vara lite svårstartad.

 • Jag har tankat diesel i min bensinbil. Kan jag köra den ändå?

  Några procents inblandning går att köra på men om bilen uppträder ryckigt så rekommenderas att tanken töms.

 • Jag har tankat E85 i min bensinbil. Kan jag köra den ändå?

  Om bilens motor går jämt och också går att starta när den är kall så är det ingen omedelbar fara. Ju mer E85 i tankens blandning dess svårare är det att starta. Kör upp halva tanken och fyll på med ny bensin och alla problem bör upphöra. Med blandning av E85 i tanken så kan en bensinmotor upplevas som slö.