Bensin Miljöklass 1

Vår Bensin Miljöklass 1 anpassas efter säsong och har därför goda startegenskaper året runt, sommar som vinter. Bensinen har också goda förbränningsegenskaper och innehåller en rengörande tillsats för att hålla motorn ren.

Bensin i miljöklass 1 är motorbränsle avsett för bensinmotorer med två- och fyrtaktsteknik och för katalysatorfordon eller fordon som inte behöver blyersättningsmedel. OKQ8 Bensin i miljöklass 1 finns i två olika utföranden: Bensin 95 Oktan och Bensin 98 Oktan.

Inblandning av förnybart i bensinen

Som ett led av vårt miljöarbete, med att minska vår bensins miljöpåverkan och växthusgasutsläppen från våra produkter, inblandar vi i 5% förnybar etanol i bensin 95 och upp till 5% förnybar etanol i bensin 98. Utöver denna förnybara inblandning av etanol innehåller Bensin 95  i delar av Stockholm upp till 8% förnybar syntetisk bensin. Den låginblandade etanolen och den syntetiska bensinen innebär betydande minskningar i utsläppen av växthusgaser från vår bensin. 

Den etanolinblandade och/eller förnybara bensinen är varken dyrare eller billigare än vanlig bensin då den högre kostnaden för inköp kompenseras genom en lägre skatt. Den ger inte heller någon mätbar skillnad i bränsleförbrukning och effekt jämfört med vanlig bensin. Alla med bensinmotor kan tanka vår bensin utan några begränsningar och den har samma höga kvalitet som tidigare.