OKQ8 GoEasy Bensin

Vår OKQ8 GoEasy Bensin innehåller utöver bensin av miljöklass 1, förnybar etanol och bensin, även tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor. Det är tillsatser som smörjer och håller motor och bränslesystem rena. På så vis ser vi till att motorn fungerar så effektivt som möjligt. En ren och välsmord motor håller nere bränsleförbrukningen och ger lägre farliga utsläpp.

OKQ8 GoEasy Bensin finns i två utföranden; OKQ8 GoEasy 95 och OKQ8 GoEasy 98 Extra. Förutom de redan väldigt goda förbränningsegenskaperna hos vår 98-oktaniga besnin, har OKQ8 GoEasy 98 Extra fått en ännu högre andel smörjande och rengörande tillsatser. En bensin utöver det vanliga helt enkelt!

Självklart anpassar vi också bensinen efter säsong och vi har därför sett till att OKQ8 GoEasy Bensin har goda startegenskaper året runt, sommar som vinter.

Hållbara drivmedel

Ett av våra absoluta viktigaste mål är att minska miljöpåverkan från de drivmedel som säljs hos oss. Vårt fokus är att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel, därför inblandar vi t.ex. 5% förnybar etanol i all OKQ8 GoEasy 95. Därutöver använder vi förnybar syntetisk bensin för att sänka utsläppen ytterligare. Vi har under 2017 haft minst 13% förnybar inblandning i huvuddelen av vår bensin i norra Stockholm upp till Uppsala. Tillsammans hjälper den låginblandade etanolen och den förnybara bensinen till att minska utsläppen av växthusgaser.

Den förnybara inblandningen påverkar inte användbarheten. Alla med bensinmotor kan tanka vår bensin utan några begränsningar och den har samma höga kvalitet som tidigare.

Svenska bilister ska kunna tanka bra bensin och göra en skillnad. Därför ställer vi, utöver kraven i lagstiftning, också egna krav på att våra leverantörer ska efterleva FNs konventioner om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Från Energimyndigheten har vi erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked vilket innebär att de har godkänt vårt kontrollsystem för att säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls. Det vill säga, att alla OKQ8s biodrivmedel är garanterat hållbara enligt lag. För att läsa mer om vårt arbete med uppföljning av leverantörer se foldern.

Kvalitetssäkrad bensin

Vår bensin möter den kvalitetsnivå som fastställts i den Europeiska och svenska standarden. Den uppfyller utöver detta även kraven som ställts på en bensin av miljöklass 1. Miljöklassningen av bensin styrs av drivmedelslagen och syftar till att minska utsläppen av hälso- och miljöskadliga ämnen.

Utöver kraven i lagstiftning ställer vi krav på att leverantörerna ska följa FNs konventioner om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Svenska konsumenter ska kunna tanka bra bensin och bensinersättningar och göra skillnad.

OKQ8:s bensin innehåller

 • Bensin av miljöklass 1 är bensin som uppfyller den europeiska och nationella standarden SS-EN228 och som därutöver är förbättrad på flera områden för att minimera miljöpåverkan.
 • Förnybar etanol, som är producerat av sockerhaltiga vegetabiliska råvaror som efterföljande destilleras.
 • Förnybar bensin framställs i mindre mängder vid produktion av den HVO som används i vår diesel.
 • Smörjande tillsatser som förlänger livslängden på bränslesystem och motorkomponenter. Dessutom har tillsatsen en friktionsnedsättande effekt som kan reducera drivmedelsförbrukningen.
 • Rengörande tillsatser som skyddar mot skadlig uppbyggnad av beläggningar och ser till att motorn kan prestera optimalt i alla lägen och ger högre driftsäkerhet. En ren motor utnyttjar drivmedlet optimalt och kan på så sätt hjälpa till att minska emissionerna.
 • Korrosionsskydd som skyddar bränslesystem och injektorer mot onormalt slitage orsakade av korrosionsskador.
 • För mer information om Bensin Miljöklass 1, läs våra produkt- och säkerhetsdatablad.

Bensinpris och bensinskatt

Vi följer dagligen utvecklingen av dollarkursen och bensinpriset på den så kallade Rotterdammarknaden, där det handlas med båtlaster med bensin. Priset som vi betalar till våra leverantörer regleras av dagspriser i dollar per ton på Rotterdammarknaden. Om vår marginal blir för hög eller för låg ändrar vi priset. Hur stor del av priset är då bensinskatt? Svaret är att nästan 70 % av bensinpriset är skatt. För att läsa mer om hur vi jobbar med prissättning, se vår prissida.

Frågor och svar om vår bensin

 • Vad är OKQ8 GoEasy Bensin?

  OKQ8 GoEasy Bensin är vår nya förbättrade bensin, som utöver bensin av miljöklass 1, förnybar etanol och bensin, även innehåller tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor.

 • Vad skiljer OKQ8 GoEasy från våra tidigare drivmedel?

  På OKQ8 ställer vi höga krav på våra drivmedel och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra dem. Med OKQ8 GoEasy har vi höjt kvaliteten på vår bensin och diesel ytterligare, genom att använda tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor, som smörjer och håller motor och bränslesystem rena. På så vis ser vi till att motorn fungerar så effektivt som möjligt. En ren och välsmord motor håller nere bränsleförbrukningen och släpper ut mindre. OKQ8 GoEasy finns på alla våra stationer i Sverige, både bemannade och obemannade.

 • Vad innebär OKQ8 GoEasy Extra?

  Med vårt nya drivmedel uppgraderar vi även kvaliteten på vår bästa bensin, Bensin 98, som blir OKQ8 GoEasy 98 Extra. Förutom de redan mycket goda förbränningsegenskaperna innehåller den nu ännu mer smörjande och rengörande tillsatser som ger motorn det där lite extra. En bensin utöver det vanliga helt enkelt! OKQ8 GoEasy 98 Extra går bra att tanka i alla bensinbilar.

 • Men vad innebär egentligen att motorn smörjs och hålls ren, och vad är den egentliga effekten?

  Vi kan jämföra med en cykelkedja: När vi cyklar utsätts den för smuts och annat som gör att den tillslut inte blir lika smidig att trampa runt. Den måste rengöras och smörjas för att fortsätta fungera lika bra som när den var ny och inte gå sönder. När motorn arbetar bildas smuts och avlagringar som lätt fastnar i motorns förbränningsrum och bränslesystem och kan leda till att motorn fungerar mindre effektivt, jämfört med när den var ny. Genom att hålla motorn och bränslesystemet rent och välsmort så säkerställs att motorn fungerar så bra som möjligt. Resultatet blir att du får en motor som håller längre, använder mindre bränsle och släpper ut mindre farliga avgaser.

 • Varför har ni inte syntetisk förnybara bensin på alla era stationer?

  Syntetisk biobensin är än så länge i ett tidigt utvecklingsskede och vi är stolta över att ha möjlighet att erbjuda våra kunder i Stockholmsområdet detta. Med anledning av produktens begynnelse finns den endast tillgänglig i begränsade volymer, annars hade vi naturligtvis erbjudit detta till våra samtliga kunder. Vi ersätter så mycket fossil bensin vi kan med den förnybara och hoppas kunna öka andelen i framtiden.

 • Kan jag köra på er bensin med högre andel förnybart än 5% etanol, min bil klarar inte 10% etanol?

  Syntetisk biobensin är har likadana egenskaper som fossilbensin och alla kan tanka vår bensin utan några begränsningar. Den enda skillnaden är att en del av råvaran är förnybar istället för fossil, vilket är bättre för miljön.

 • Varför ökar ni inte andelen etanol till 10% i all bensin?

  Vi skulle gärna öka andelen förnybart till 10% etanol men det finns flera hinder på vägen som måste lösas för att vi ska kunna ta detta steg i utvecklingen. T.ex. så kan inte alla bilar tanka bensin med 10% etanol. Syntetisk biobensin kan däremot användas i alla bilar utan några begränsningar och är därför ett enkelt, snabbt och smidigt sätt för att minska miljöpåverkan från den bensin som våra kunder tankar.

 • Hur minskar er bensin utsläppen av växthusgaser?

  Då den förnybara delen i bensinen tillverkas av biomassa så tillförs inte sedan gammalt lagrad koldioxid till atmosfären. Så genom att öka andelen förnybart i bensin så minskar vi utsläppen från den bensin våra kunder använder.

 • Hur länge kan man lagra bensin på dunk utan att den blir dålig?

  Lagring ska ske i ett för lagring av bensin godkänd cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tillslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. Alkylatbensin klarar normalt flera års lagring utan att egenskaperna försämras. Hållbarheten minskar dock om man slarvar med att dra åt korken, låter dunken stå länge i starkt solsken, eller om man på något annat sätt utsätter dunken för höga temperaturer.

  Om bensinen inte har lagrats längre än rekommenderad tid och är klar och blank så är den i bra skick. Det som ändå kan hända är att de lätta komponenterna har avdustat. I så fall kan motorn vara lite svårstartad.

 • Jag har tankat diesel i min bensinbil. Kan jag köra den ändå?

  Några procents inblandning går att köra på men om bilen uppträder ryckigt så rekommenderas att tanken töms.

 • Jag har tankat E85 i min bensinbil. Kan jag köra den ändå?

  Om bilens motor går jämt och också går att starta när den är kall så är det ingen omedelbar fara. Ju mer E85 i tankens blandning dess svårare är det att starta. Kör upp halva tanken och fyll på med ny bensin och alla problem bör upphöra. Med blandning av E85 i tanken så kan en bensinmotor upplevas som slö.