Bensin Miljöklass 1

Vår Bensin Miljöklass 1 anpassas efter säsong och har därför goda startegenskaper året runt, sommar som vinter. Bensinen har också goda förbränningsegenskaper och innehåller en rengörande tillsats för att hålla motorn ren.

Bensin i miljöklass 1 är motorbränsle avsett för bensinmotorer med två- och fyrtaktsteknik och för katalysatorfordon eller fordon som inte behöver blyersättningsmedel. OKQ8 Bensin i miljöklass 1 finns i två olika utföranden: Bensin 95 Oktan och Bensin 98 Oktan.

Inblandning av etanol i bensinen

Både bensin 95 och bensin 98 innehåller upp till 5 % etanol. OKQ8 blandar in etanol i bensinen för att minska utsläppet av växthusgaser. Den låginblandade etanolen står för en mycket stor del av den totala etanolanvändningen i transportsektorn idag. Från och med den 1 maj 2014 så är det föreslaget att det ska vara en plikt att blanda in minst 4,8 % etanol i bensin enligt kvotpliktslagen.

Den etanolinblandade bensinen är varken dyrare eller billigare än vanlig bensin. Den ger inte heller någon mätbar skillnad i bränsleförbrukning och effekt jämfört med vanlig bensin.