OKQ8 GoEasy Diesel

OKQ8 GoEasy Diesel innehåller tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor och för att hålla ner bränsleförbrukningen. Bättre för motorn helt enkelt!

OKQ8 GoEasy Diesel smörjer och håller din bils motor och bränslesystem rent genom sina vårdande tillsatser. På så vis ser du till att motorn fungerar så effektivt som möjligt, håller nere bränsleförbrukningen och avger lägre nivåer av miljöfarliga utsläpp. Även den som redan har fått beläggningar i motorn kan snabbt uppnå en upprensande effekt genom att tanka OKQ8 GoEasy Diesel. Vår diesel innehåller dessutom en andel förnybar inblandning tillsammans med vårdande och smörjande ämnen. Detta rengör motor och bränslesystem vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning - bättre för motorn helt enkelt.

Självklart anpassar vi diesel efter säsong. Du behöver bara tanka som vanligt. OKQ8 GoEasy Diesel har goda köldegenskaper för en säker drift även under vintern.

OKQ8 GoEasy Diesel Extra

OKQ8 GoEasy Diesel Extra finns på utvalda stationer*. OKQ8 GoEasy Diesel Extra (B0) är en RME-fri diesel som innehåller en högre andel vårdande tillsatser. Detta ger en ännu snabbare rengörande effekt samt förbättring av motors effektivitet. En ren motor drar mindre bränsle, håller nere miljöfarliga utsläpp och blir också mer kraftfull.

OKQ8 GoEasy Diesel Extra har också förbättrade egenskaper för lättare kallstarter, mjukare motorgång och en säkrare drift.

OKQ8 GoEasy Diesel Extra lämpar sig väl för båtmotorer. Dieseln smörjer och håller båtmotorn och dess bränslesystem rena genom sina vårdande tillsatser så att den blir så effektiv som möjligt. Detta minskar bränsleförbrukningen och bidrar till lägre nivåer av miljöfarliga utsläpp. 


* Se vår stationssök

Skillnaden mellan GoEasy Diesel och GoEasy Diesel Extra


Egenskaper GoEasy Diesel GoEasy Diesel Extra
Rengörande – återställer motorns effektivitet och sänker utsläppen + + + + +
Renhållande – håller motorn i gott skick + + + + + +
Korrosionsskydd – skyddar bränslesystemet + + + + +
Smörjförmåga – smörjer och skyddar rörliga delar i bränslesystemet + + + + + +
Förbränningsegenskaper – högre effekt, lägre bränsleförbrukning + + + + +
Skydd mot bränslefilterigensättning – motverkar åldring av dieseln och säkerställer god filtrerbarhet även i de tuffaste driftförhållandena + + + + +
Förbättrade lagringsegenskaper – motverkar åldring av dieseln + + + + +


Teckenförklaring egenskaper: + = goda, + + = mycket goda, + + + = utmärkta

Mer information om vår diesel

HVO100

Äntligen! Framtidens förnybara diesel är här. Neste My Förnybar Diesel (HVO100) framställs av helt förnybara råvaror och sänker utsläppen markant jämfört med vanlig diesel.

Dripstop

Hos oss kan du tanka utan att spilla diesel på lacken, marken eller dig själv. Med den smarta funktionen Dripstop minskar vi spillet av diesel.

AdBlue

OKQ8 erbjuder AdBlue ur pump på ett flertal stationer, men finns också på flaska och dunk. All AdBlue vi säljer uppfyller ISO 22241.

Hållbara drivmedel

Svenska bilister ska kunna tanka bra diesel och dieselersättningar och göra skillnad. Därför arbetar vi aktivt med att ständigt utveckla våra drivmedel och öka andelen förnybart i vår diesel. Vi kan därför erbjuda alternativa drivmedel såsom HVO100, Biogas och E85.

Vi ställer höga krav på att våra leverantörer av drivmedel ska efterleva FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Från Energimyndigheten har vi erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked vilket innebär att de har granskat och godkänt vårt arbetssätt med att säkerställa att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel uppfylls.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vårt arbete med uppföljning av leverantörer.

Frågor och svar om vår diesel

 • Vad är OKQ8 GoEasy Diesel?

  OKQ8 GoEasy Diesel är vår förbättrade diesel, med tillsatser särskilt framtagna för att rengöra och smörja motorn. En ren och välsmord motor fungerar mer effektivt och håller därmed nere bränsleförbrukningen. Dessutom innehåller OKQ8 GoEasy Diesel alltid förnybara drivmedel. Bättre för motorn och bättre för miljön helt enkelt!

 • Vad skiljer OKQ8 GoEasy från våra tidigare drivmedel?

  På OKQ8 ställer vi höga krav på våra drivmedel och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra dem. Med OKQ8 GoEasy har vi höjt kvaliteten på vår bensin och diesel ytterligare, genom att använda tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor, som smörjer och håller motor och bränslesystem rena. På så vis ser vi till att motorn fungerar så effektivt som möjligt. En ren och välsmord motor håller nere bränsleförbrukningen och släpper ut mindre. OKQ8 GoEasy finns på alla våra stationer i Sverige, både bemannade och obemannade.

 • Vad innebär OKQ8 GoEasy Diesel Extra?

  Vårt nya drivmedel OKQ8 GoEasy Diesel Extra innehåller en högre andel vårdande tillsatser. Du kan då få en ännu snabbare förbättring av motors effektivitet. Samtidigt kör en ren motor längre på litern, den förorenar mindre och bilen blir faktiskt också mer kraftfull. Vår OKQ8 GoEasy Diesel Extra innehåller dessutom minst 20% förnybara biodrivmedel, vilket hjälper till att hålla nere koldioxidutsläppen. OKQ8 GoEasy Diesel Extra innehåller extra mycket antioxidanter för en så säker drift som möjligt.

 • Vad är den största skillnaden mellan OKQ8 GoEasy Diesel och OKQ8 GoEasy Diesel Extra?

  Skillnaden mellan OKQ8 GoEasy och OKQ8 GoEasy Extra är framförallt mängden vårdande tillsatser som är mycket högre i extraprodukterna. Det ger en rengörande effekt snabbare. OKQ8 GoEasy Diesel Extra kan innehålla upp till 20% förnybara drivmedel.

 • Hur vet jag att min bil kan tankas med OKQ8 GoEasy Diesel och OKQ8 GoEasy Diesel Extra?

  Vår diesel kan tankas i alla dieselbilar. Vår diesel överträffar de krav som biltillverkarna ställer på en diesel, vilket anges i Dieselstandard SS-EN 590. Du kan alltid tanka OKQ8:s diesel i din dieselbil.

 • Men vad innebär egentligen att motorn smörjs och hålls ren, och vad är den egentliga effekten?

  Vi kan jämföra med en cykelkedja: När vi cyklar utsätts den för smuts och annat som gör att den tillslut inte blir lika smidig att trampa runt. Den måste rengöras och smörjas för att fortsätta fungera lika bra som när den var ny och inte gå sönder. När motorn arbetar bildas smuts och avlagringar som lätt fastnar i motorns förbränningsrum och bränslesystem och kan leda till att motorn fungerar mindre effektivt, jämfört med när den var ny. Genom att hålla motorn och bränslesystemet rent och välsmort så säkerställs att motorn fungerar så bra som möjligt. Resultatet blir att du får en motor som håller längre, använder mindre bränsle och släpper ut mindre farliga avgaser.

 • Kommer ni att sluta sälja diesel?

  Vi kommer inte sluta sälja diesel så länge det finns en fordonsflotta som kräver diesel. Däremot kommer vi alltid göra så vi har den bästa dieseln som är så rengörande som möjligt för din motor, vilket spar på både miljö och bil.

 • Vad gör ni för att utsläppen från dieselbilar ska minska?

  Vi väljer vår diesel med största omsorg och kan därför stolt säga att vi troligen erbjuder bland den renaste diesel som finns på Europas marknad idag. Vi blandar in förnybara drivmedel i all vår diesel och använder tillsatser för att säkerställa en så bra och ren förbränning som möjligt. Genom att arbeta brett med vår produkt så kan vi minska utsläppen av både klimatpåverkande växthusgaser och hälsofarliga avgaser.

 • Vad innehåller er diesel?

  Vår diesel innehåller rengörande tillsatser, korrosionsskydd, skumdämpare, diesel, förnybar syntetisk diesel (HVO) och RME. Den förnybara andelen i vår diesel varierar mellan 7-42 %, variationen beror på årstid och geografi. I OKQ8 GoEasy Diesel Extra är andelen förnybar inblandning alltid minst 20%.

 • Kan jag välja en diesel som släpper ut mindre?

  Det är din bils avgasrening och Euro-klass som främst styr utsläppen av hälsofarliga avgaser från just din bil och den valda dieseln har en begränsad påverkan på utsläppen av kväveoxider och partiklar i en ny modern dieselbil. Vi har genom att noggrant formulera vår diesel t.ex. genom att tillsätta en för din bil en rengörande och vårdande tillsats säkerställt att all vår diesel ger lägsta möjliga utsläpp. Dessutom innehåller all vår diesel förnybara drivmedel för att sänka utsläppen av växthusgaser från användningen av diesel.

 • Varför ska jag inte parkera min dieselbil utomhus under längre perioder när det är kallare än -30?

  Vid sträng kyla, under minus trettio grader, så rekommenderar vi att man vidtager säkerhetsåtgärder och inte parkerar bilen utomhus under längre perioder. En nedkylning av dieseln kan ge problem med igensatta bränslefilter och orsaka att bilen ej går att starta, olika bilar är olika känsliga. Detta beror på dieselns inneboende kemiska egenskaper och även om det går att förbättra köldegenskaperna något så är diesel en känsligare produkt än bensin.

 • Varför ska jag tanka min dieselbil på vägen upp till fjällen?

  En nedkylning av dieseln kan ge problem med igensatta bränslefilter och orsaka att bilen ej går att starta, olika bilar är olika känsliga. Detta beror på dieselns inneboende kemiska egenskaper och även om det går att förbättra köldegenskaperna något så är diesel en känsligare produkt än bensin. Vi har därför anpassat vår diesel i de kallaste delarna av vårt land under vintern. Norr om Dalälven samt i Värmland så har vi på våra stationer en diesel med något bättre köldegenskaper än i södra Sverige. Passa därför på att fylla på tanken hos OKQ8 i norra delen av Sverige när du är på väg upp till fjällen för att vara lite mer säker.

 • Hur vet jag om min station har diesel med hög andel förnybart?

  Den genomsnittliga andelen förnybar diesel hos oss redovisas årligen på vår hemsida och i informationshäftet hållbara drivmedel. På våra stationer under 2019 var den förnybara andelen i OKQ8 GoEasy Diesel i genomsnitt 29,5% och växthusgasminskningen minst 19,5% (i enlighet med reduktionsplikten). Andelen förnybart varierar något mellan årstider och geografi och ligger mellan 0-42%. I vår OKQ8 GoEasy Diesel Extra är du garanterad en förnybar andel om minst 20%, varav 20% HVO och 0% RME.

 • Har ni samma inblandning förnybart året om?

  Vi anpassar alltid vår diesel efter säsong för att erbjuda våra kunder en driftsäker diesel med goda köldegenskaper. Vi har en hög andel förnybar inblandning av typen HVO (förnybar diesel), men under vintertid sänks halten RME norr om Örnsköldsvik till mellan 0 och 5% för att säkra bästa möjliga köldegenskaper och säkrare användning av OKQ8 GoEasy Diesel.

 • I min instruktionsbok står det att jag inte får tanka biodiesel. Gäller det även er nya diesel?

  Alla dieseldrivna fordon kan tanka vår nya diesel med bibehållna garantier. Produkten uppfyller alla överenskomna tekniska- och miljömässiga krav i den gemensamma Europeiska dieselstandarden SS-EN 590. 

  Det som biltillverkarna i instruktionsböckerna menar med biodiesel är förnybara dieslar av typen FAME (fettsyrametylestrar) och rena vegetabiliska oljor. Dessa typer av dieslar får inte användas som 100 procent rena drivmedel i ditt fordon utan att fordonstillverkaren har godkänt detta. Alla biltillverkare godkänner en inblandning om 7 procent FAME i diesel. Vår nya diesel innehåller enbart 5 procent FAME av typen RME (raps-metyl-ester). 

  Den syntetisk förnybara dieseln i vår nya diesel är inte lik biodiesel utan mer lik en fossil diesel. Den förnybara dieseln, en s.k. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), uppfyller alla tekniska krav som biltillverkarna ställer på diesel. Den stora skillnaden jämfört med fossil diesel är att råvaran är förnybar.