Rengörande diesel

Vinterväg

Minska dina utsläpp och vårda motorn med rätt diesel i tanken. Körglädje startar med motorvård. Och motorvård kan starta redan vid pumpen. OKQ8:s förbättrade diesel är skonsamt smörjande och innehåller rengörande och skyddande tillsatser. Genom att hålla motorns inre fritt från beläggningar förbättras också bränsleförbrukningen. Även den som redan har fått beläggningar i motorn kan snabbt uppnå en upprensande effekt genom att tanka OKQ8:s diesel.

Vi ser till att vår diesel alltid är optimerad utifrån årstid, du behöver bara tanka som vanligt. Nu är dieseln anpassad för att ge optimal drift under vinterhalvåret. Utöver att rengöra och skydda motorn ger dieseln enklare kallstarter. Dieseln fungerar mycket bra även i de kallaste och nordligaste delarna av landet, där vi har vidtagit extra åtgärder för att du ska känna dig trygg i det kalla klimatet.


40 % förnybar diesel

Vår diesel innehåller upp till 40 % förnybar diesel, vilket beräknas ge ca 35 % mindre CO2-utsläpp jämfört med 100 procent fossilt bränsle. Men det är inte den enda miljömässiga fördelen. Med en fortsatt bibehållen prestanda och optimal förbränning hela bilens liv håller du utsläppen så små och bränsleåtgången så låg som möjligt.


Lägre förbrukning – samma prestanda

Genom att varsamt formulera och välja de olika dieselkomponenterna och använda en rengörande och vårdande tillsats i vår diesel bibehåller motorn sin prestanda som om bilen vore ny. OKQ8:s diesel ger dig också enklare kallstarter, något som är värdefullt även ur miljöperspektiv. En kall motor slukar mer bränsle och ger upphov till mer miljö- och hälsoskadliga utsläpp. Vår diesel har förbättrade tänd- och förbränningsegenskaper som ger enklare kallstarter, lägre utsläpp och skonar därför både motorn och miljön.*


Ännu renare med tillsats

Vi väljer vår diesel med största omsorg och kan därför stolt säga att vi troligen erbjuder den renaste diesel som finns på Europas marknad idag. Vi använder oss av diesel av svensk miljöklass 1, den mycket rena och förnybara syntetiska dieseln (HVO) samt biodiesel (RME) av högsta kvalitet. Till detta lägger vi en tillsats som består av ett flertal aktivt verkande delar. En omsorgsfullt byggd cocktail av skumdämpare, korrosionsskydd, rengörare och bränsleskydd. Allt viktat för att tillsammans skydda bränslesystem och motor och bibehålla prestanda och bästa bränsleekonomi. Det förlänger bilens livslängd samtidigt som det ger lägsta möjliga utsläpp.

Förbättrade kallstarter gäller där OKQ8 använder HVO i dieseln, dvs. där vi har Diesel Bio+. Se stationssök och avancerad sök för att se vilka stationer det gäller.


OKQ8:s diesel innehåller:

  • Rengörande tillsatser (detergenter) – detergenter renar och skyddar motorn så att prestanda och en optimal förbränning bibehålls hela bilens liv, vilket håller bränsleförbrukningen och avgasemissionerna så låga som möjligt. Det bibehåller också motoreffekten, samt återställer en redan smutsig motor till nyskick.
  • Korrosionsskydd som ger bränslepumpen ökad livslängd och kan förhindra onödiga reparationer. I injektionssystemet minskar slitaget och prestandan hålls uppe.
  • Skumdämpare är precis vad det låter som, du får en dämpad skumning vilket gör tankningen snabbare och minskar risken för spill.
  • Diesel av miljöklass 1 - en diesel för så ren förbränning som möjligt och för minimalt med avsättningar/avlagringar i motorn.
  • Förnybar syntetisk diesel (HVO) - en förnybar syntetisk diesel, baserad på främst avfalls- och restprodukter, med en av marknadens lägsta växthusgasutsläpp. Sänker växthusgasutsläppen från användningen av diesel. Den syntetiska dieseln är också mycket ren, har goda förbränningsegenskaper och höjer dieselns cetantal vilket ger lättare kallstarter, mjukare, tystare motorgång och lägsta möjliga avgasutsläpp.
  • RME - en förnybar biodiesel baserad på olja av raps/rybs med mycket goda smörjande egenskaper som sänker växthusgasutsläppen från användningen av diesel. RME är av mycket hög kvalitet i ett europeiskt perspektiv och vald för att vara anpassad för vårt svenska klimat.

Dieseln och tillsatserna anpassas efter säsong för att säkerställa en årstidsoptimerad produkt.

Det finstilta

Svenska bilister ska kunna tanka bra diesel och dieselersättningar och göra en skillnad. Därför ställer vi, utöver kraven i lagstiftning, också egna krav på att leverantörerna ska efterleva FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Från Energimyndigheten har vi erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked vilket innebär att de har godkänt företagens kontrollsystem för att säkerställa att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel uppfylls. För att läsa mer om vårt arbete med uppföljning av leverantörer se foldern hållbara drivmedel.

För mer information om vår diesel se produkt- och säkerhetsdablad för våra drivmedelsprodukter och frågor och svar nedan: