Diesel Bio HVO100

Diesel Bio HVO100 är vår mest miljövänliga diesel. Den är fossilfri och är till stor del tillverkad av avfall och restprodukter. Tankar du med Diesel Bio HVO100 sänker du dina koldioxidutsläpp med upp till 90 procent.

Diesel Bio HVO100 – vårt bästa miljöval

Framtidens fossilfria diesel är här. Vår Diesel Bio HVO100 är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från avfall och olika rest- och biprodukter. De flesta lastbilar som går att tanka med diesel kan köras på Diesel Bio HVO100 och flera personbilstillverkare har godkänt användning av HVO100. Genom att tanka Diesel Bio HVO100 kan du minska dina koldioxidutsläpp med upp till 90 procent jämfört med om du tankar fossil diesel och upp till 70 procent om du tankar vår GoEasy Diesel med förnybar inblandning.

Framställd av slaktavfall och restprodukter

Diesel Bio HVO100 är en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror. Råvaror är olika animaliska och vegetabiliska fetter och vanligast är avfall och olika bi- och restprodukter från t.ex. slakterier, palmolje-, etanolproduktion. Produkten innehåller ingen palmolja. Minskningen av växthusgasutsläpp är i upp till 90 procent men i genomsnitt 85 procent jämfört med fossil diesel och 65 procent i jämförelse med vår GoEasy Diesel med förnybar inblandning. Exakt hur stor minskningen blir beror på typ av råvara som använts vid tillverkningen. För att veta mer om växthusgasminskningar, ursprung och hållbarhetsarbete i leverantörskedjan, läs gärna mer här.

Tanka och gör skillnad 

Hittills är det få biodrivmedel på marknaden som har lyckats att minska utsläppen så mycket som Diesel Bio HVO100 gör. Att det kan bli en sådan stor minskning av utsläpp är tack vare att vi nu kunnat framställa en fossilfri diesel från en bas av avfall och restprodukter. Om vi är många som väljer ett biodrivmedel som det här kommer det att göra skillnad och kraftigt minska växthusgasutsläppen från bilar, lastbilar, bussar och transporter. Idag och imorgon. 

Vem kan tanka?

Exempel på biltillverkare som har godkänt användning av HVO100 i utvalda person- och transportbilsmodeller enligt kravstandarden EN 15 940 är Volvo, Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Isuzu, Toyota och Ford. Antalet godkända bilar som kan köra på Diesel Bio HVO100 ökar hela tiden. I nya bilar så anges märkningen XTL i tanklocket och instruktionsboken för att signalera möjligheten att tanka Diesel Bio HVO100.

Var kan man tanka?

Du kan tanka Diesel Bio HVO100 på utvalda tankställen runt om i Sverige.

Tre röster om Diesel Bio HVO100

”Härnösand var en av de första kommunerna med helt elektriska bussar och när vi nu gått över till Diesel Bio HVO100 för övriga bussar, så driver vi all kollektivtrafik i hela kommunen 100 % fossilfritt. Det här är stort!” 
– Peder Tarberg, affärschef Byberg & Nordin Busstrafik AB

”För att kunna leverera en miljövänlig och förnyelsebar produkt, så har vi valt att tanka Diesel Bio HVO100 från OKQ8. Efterfrågan av förnyelsebara transporter ökar kraftigt inom den offentligt upphandlade trafiken.”
– David Lindquist, VD Flexbuss Sverige AB

”Diesel Bio HVO100 har varit en viktig pusselbit i vårt arbete med att uppnå en fossilfri fordonsflotta. Att bränslet går att använda i befintliga dieselfordon har möjliggjort en snabb utveckling mot minskade klimatutsläpp från våra transporter.”
– Viktoria Edvardsson, hållbarhetschef Renova AB

På väg mot hållbar bilism

Vi gör det vi kan för att bidra till en hållbar bilism. En del i det innebär att vi vill att det vi säljer ska ha så liten negativ påverkan som möjligt på miljön och på människors hälsa. Diesel Bio HVO100 uppfyller alla krav enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, vilket bland annat innebär att hela leverantörskedjan kan spåras för alla råvaror och att gedigna koldioxidreduktionsberäkningar genomförts. Bränslet är verifierat, och miljömässigt och socialt hållbart.