Dripstop

Hos oss kan du tanka utan att spilla miljöfarlig diesel. Med den nya pistolventilen Dripstop på våra stationer minskar vi tillsammans spill av miljontals droppar varje år. Dripstop är en stoppfunktion i munstycket som förhindrar att de droppar som ligger kvar efter avslutad tankning rinner ut på marken och fastnar som kladd på bilen eller dig som tankar. En funktion som är bra för såväl miljön som ekonomin.

 

Tillsammans kan vi eliminera dieselspillet

Just nu installerar vi den nya pistolventilen DripStop på våra stationer. En stoppfunktion i munstycket förhindrar att de droppar som ligger kvar efter avslutad tankning rinner ut på marken och fastnar som kladd på bilen eller dig som tankar. En funktion som är bra för såväl miljön som ekonomin. 

Dripstop finns på OKQ8:s bemannade stationer, OKQ8 Minipris och Tanka.