Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Välkommen till fossilfriheten.
Som dieselbilsförare kan du enkelt tanka fossilfritt hos oss på OKQ8.
Genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) minskar du din klimatpåverkan.

Vem kan tanka?

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

De flesta person- och lastbilar som går att tanka med diesel kan köras på Neste My Förnybar Diesel (HVO100).
Antalet godkända fordon som kan köra på HVO100 ökar hela tiden.

Exempel på biltillverkare som har godkänt användning av HVO100 i utvalda person- och transportbilsmodeller enligt kravstandarden
EN 15 940 är Volvo, Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Isuzu, BMW och Ford.


I nya bilar anges märkningen XTL i tanklocket och i instruktionsboken för de bilar som kan köras på HVO100.

 

Var kan man tanka?

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Tillsammans med samarbetspartnern Tanka, har OKQ8 idag Sveriges bredaste nätverk av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) där du kan tanka fossilfritt.

I nya bilar anges märkningen XTL i tanklocket och i instruktionsboken för de bilar som kan köras på HVO100.

 

Vad är Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är en fossilfri diesel som är tillverkad av förnybara råvaror i form av
avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion.

Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Genom att tanka HVO100 minskar klimatpåverkan stort jämfört med att köra på vanlig diesel. Hos oss på OKQ8 är det enkelt att tanka fossilfritt då vi har det största stationsnätverket av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) i Sverige.

Fördelar med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) jämfört med fossil diesel

Ett förnybart alternativ

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vegetabiliska oljor klassificerade som vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO100).

Lägre utsläpp

Att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) innebär en stor minskning av koldioxidutsläpp jämfört med att tanka fossil diesel, beräknat utifrån produktens hela livscykelperspektiv.


 


Enkelt att tanka

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan tankas i de flesta dieselbilar och blandas med vanlig fossil diesel.
Markeringen XTL i tanklocket, och bilens instruktionsbok anger om du kan tanka HVO100.

Kunden har ordet

"Det är så häftigt!
Utan att byta bil har jag reducerat min klimatpåverkan radikalt. Dessutom kan jag argumentera med de på jobbet, som säger att diesel bara är dåligt och att man borde ha en elbil.
– Tobias Scharin, dieselbilsförare. Till artikeln
 

”Härnösand var en av de första kommunerna med helt elektriska bussar och när vi nu gått över till HVO100 för övriga bussar, så driver vi all kollektivtrafik i hela kommunen 100 % fossilfritt.
Det här är stort!” 

– Peder Tarberg, affärschef Byberg & Nordin Busstrafik AB

”HVO100 har varit en viktig pusselbit i vårt arbete med att uppnå en fossilfri fordonsflotta. Att bränslet går att använda i befintliga dieselfordon har möjliggjort en snabb utveckling mot minskade klimatutsläpp från våra transporter.”

– Viktoria Edvardsson, hållbarhetschef Renova AB

"Ibland kan det bli flera hundra mils körning på en helg, så att köra en elbil här uppe fungerar inte riktigt. Du tar dig inte så långt i kylan och det finns få laddstationer. Då känns det mycket tryggare med en konventionell bränslebil, som dessutom sänker utsläppen enormt genom att kunna köras på fossilfri diesel."
– Mikael Mickelsson, dieselbilsförare i Jokkmokk

Företagskort

Har du företagsbil och vill köra mer hållbart?

Att köra hållbart i tjänsten ska inte vara ett helt företag. Som företagskund hos OKQ8 kan du välja mellan flera olika korttyper utifrån ditt och företagets behov och få generösa rabatter och förmåner på drivmedel, tvätt och bilvård.

Alla företagskort är kostnadsfria och utan extra avgifter.

Tillsammans för en fossilfri framtid

På OKQ8 vill vi leda omställningen till en hållbar framtid.

En viktig del i vårt arbete är att hjälpa dig som kund och medlem att bidra utifrån dina förutsättningar. Det gör vi genom att förenkla valet och ta fram alternativ som minskar klimatpåverkan.

Vi samarbetar med Neste, världens största producent av den fossilfria dieseln HVO100. Det samarbetet ger oss Sveriges bredaste nätverk av HVO100. Vilket betyder att det bli ännu enklare för dig, att tanka fossilfritt hos oss på OKQ8.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) uppfyller alla krav enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, vilket bland annat innebär att hela leverantörskedjan kan spåras för alla råvaror och att gedigna koldioxidreduktionsberäkningar genomförts. Bränslet är verifierat, och miljömässigt och socialt hållbart.

Det vi säljer ska ha så liten negativ påverkan som möjligt på miljön och på människors hälsa.