HVO100 – 100% fossilfri diesel

HVO100 är en fossilfri diesel som till stor del är tillverkad av avfall och restprodukter. Genom att tanka HVO100 minskas koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel.

HVO100 – Minskade koldioxidutsläpp med upp till 90%

Framtidens fossilfria diesel är här. Vår HVO100 är ett helt förnybart drivmedel som framställs från avfall och olika rest- och biprodukter. De flesta lastbilar som går att tanka med diesel kan köras på HVO100 och flera personbilstillverkare har godkänt användning av HVO100. Genom att tanka HVO100 kan du minska dina koldioxidutsläpp med upp till 90 procent jämfört med att tanka vanlig fossil diesel, och upp till 70 procent i jämförelse med vår GoEasy Diesel Extra som alltid har innehåller i snitt minst 43% förnybar inblandning. Exakt hur stor minskningen blir beror på typ av råvara som använts vid tillverkningen. För att veta mer om växthusgasminskningar, ursprung och hållbarhetsarbete i leverantörskedjan, läs gärna mer här.


Framställd av slaktavfall och restprodukter

HVO100 är en syntetisk diesel som är en exakt kemisk kopia av vanlig fossil diesel. Produkten framställs av förnybara råvaror i form av olika animaliska och vegetabiliska fetter, vanligtvis avfall och olika bi- och restprodukter från t.ex. slakterier, palmolje- och etanolproduktion. HVO100 innehåller ingen palmolja.


Så här mycket CO2 kan du spara genom att byta ut diesel mot HVO100

Genomsnittsbilen rullar cirka 1200 mil/år. Dieselförbrukningen på genomsnittsbilen är 0,76 l/mil vilket blir 912 liter/år. Om du tankar 912 liter GoEasy dDiesel per  år och byter ut detta mot HVO100 kan du spara 2181 kg CO2, motsvarande till exempel 2 flygresor Stockholm - Bangkok eller 168 par jeans. Statistiken om snittförbrukning och körsträcka är hämtade från SCB för 2018.


Vem kan tanka HVO100?

Exempel på biltillverkare som har godkänt användning av HVO100 i utvalda person- och transportbilsmodeller enligt kravstandarden EN 15 940 är Volvo, Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Isuzu, Toyota och Ford. Antalet godkända bilar som kan köra på HVO100 ökar hela tiden. I nya bilar anges märkningen XTL i tanklocket och i instruktionsboken för att signalera möjligheten att tanka HVO100. 


Var kan man tanka?

OKQ8 tillsammans med samarbetspartnern Tanka har idag över 100 stationer runt om i Sverige där du kan tanka HVO100.


Nu gör vi det ännu enklare att tanka fossilfritt

På OKQ8 vill vi leda omställningen till en hållbar framtid. En viktig del i arbetet är att hjälpa dig som kund och medlem att utifrån dina förutsättningar vara med och bidra genom att förenkla valet av och tillgängliggöra alternativ som minskar vår gemensamma klimatpåverkan. Som ett led i det arbetet har vi inlett ett partnerskap med Neste, världens största producent av HVO100. På så vis skapar vi ytterligare möjligheter för dig att tanka fossilfritt, läs mer om samarbetet här. Från och med den 1 juli 2020 kommer HVO100 att heta Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) på våra stationer. För dig som kund innebär det samma kvalitativa produkt, vi har bara gjort det ännu enklare att tanka fossilfritt hos oss.

Tre röster om HVO100

”Härnösand var en av de första kommunerna med helt elektriska bussar och när vi nu gått över till HVO100 för övriga bussar, så driver vi all kollektivtrafik i hela kommunen 100 % fossilfritt. Det här är stort!” 
– Peder Tarberg, affärschef Byberg & Nordin Busstrafik AB

”För att kunna leverera en miljövänlig och förnyelsebar produkt, så har vi valt att tanka HVO100 från OKQ8. Efterfrågan av förnyelsebara transporter ökar kraftigt inom den offentligt upphandlade trafiken.”
– David Lindquist, VD Flexbuss Sverige AB

”HVO100 har varit en viktig pusselbit i vårt arbete med att uppnå en fossilfri fordonsflotta. Att bränslet går att använda i befintliga dieselfordon har möjliggjort en snabb utveckling mot minskade klimatutsläpp från våra transporter.”
– Viktoria Edvardsson, hållbarhetschef Renova AB

På väg mot hållbar bilism

Vi gör det vi kan för att bidra till en hållbar bilism. En del i det innebär att vi vill att det vi säljer ska ha så liten negativ påverkan som möjligt på miljön och på människors hälsa. HVO100 uppfyller alla krav enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, vilket bland annat innebär att hela leverantörskedjan kan spåras för alla råvaror och att gedigna koldioxidreduktionsberäkningar genomförts. Bränslet är verifierat, och miljömässigt och socialt hållbart.