Godkända bilmodeller HVO100

En bil som av biltillverkaren godkänts för HVO100, har beteckningen XTL i tanklocket och i instruktionsboken. Som bilägare är det viktigt att säkerställa om ditt fordon kan köras på Neste MY (HVO100).

Personbilar

Lätta lastbilar

Kan jag tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) i vilken dieselbil som helst?

I realiteten går det att göra vilken dieselbil som helst till en miljöbil på fem minuter, genom en enda tankning. Omställningen är snabb och enkel eftersom det inte finns några tekniska begränsningar. Bränslet har samma molekylstruktur som fossil diesel och fungerar därför likadant i en dieselmotor, men med fördelen att det brinner något renare. Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) sänker på så sätt både livstidsutsläppen av växthusgaser markant och ger mindre utsläpp av partiklar som påverkar närmiljön jämfört med fossil diesel. Men exakt hur mycket utsläppen påverkas av förnybar diesel beror på bilens motor och hur modernt avgassystem den har.
Den detaljen kan din bilåterförsäljare svara på.

Det finns många som oroar sig för att garantin på bilen ska påverkas om de tankar fossilfri diesel, vilket får dem att tveka att prova. Därför ska vi nu reda ut vad som egentligen gäller:

  • Eventuell påverkan på garantin när du tankar Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) gäller endast för nybilsgaranti för de bilmodeller där biltillverkaren inte officiellt godkänt HVO100 som drivmedel. För dig med en dieselbil där nybilsgarantin har gått ut kommer ingenting att förändras av att börja köra på fossilfri diesel. En anledning till biltillverkarnas godkännandeprocess är att nya bilar måste typ-godkännas och avgasemissionerna garanteras för de drivmedel som de kör på. Utsläppsnivåerna av kväveoxider kan gå både upp och ned, även om de i de alla vanligaste fallen går ned.
  • För att nybilsgarantin ska gälla får du inte byta ut någon originaldel. Det gäller detaljer som vilka däck du kör på – men också bränsletypen som bilen körs på. Allt fler biltillverkare godkänner HVO100 även som nybilsbränsle, men här ansvarar du som kund för att kolla upp med biltillverkaren vad som gäller kring nybilsgarantin för den aktuella bilmodellen. I nyare bilar där biltillverkaren godkänt HVO100 syns märkningen XTL i tanklocket och/eller i instruktionsboken.
  • Enligt Motorbranschens Riksförbund säljs varje månad tiotusentals begagnade bilar och för dig som köpare är det viktigt att ta reda på om nybilsgarantin fortfarande gäller. Om nybilsgarantin har gått ut finns det inga hinder att själv välja att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).
  • Att nybilsgarantin slutar gälla för de bilmärken där tillverkaren inte godkänt tankning av HVO100 betyder inte att bränslet är skadligt, utan helt enkelt att nybilsgarantin inte tillåter några förändringar från bilens ursprungliga skick för att den ska gälla i de fall biltillverkaren inte testat och typgodkänt bilen för drivmedlet. OKQ8 har inte hört om några skador på bilar som en följd av användningen av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).