Bensin E10

Den 1 augusti 2021 införs Bensin E10 som ny standardbensin i Sverige.
På OKQ8 ersätts GoEasy 95 av Bensin E10. Bensinen innehåller en högre andel förnybar etanol, vilket minskar klimatpåverkan.

Passar Bensin E10 din bil?

Majoriteten av dagens bilar med bensinmotorer kan använda upp till 10% etanol.
Alla bensindrivna bilar från 2011 kan tankas med Bensin E10. En del äldre fordon klarar inte av drivmedlet, för att se vad som gäller för din bil och få mer information, läs mer på BIL Swedens hemsida.

Introduktionen av Bensin E10 sker den 1 augusti 2021.
I samband med att den så kallade reduktionsplikten höjs, införs Bensin E10. Detta styrmedel innebär att utsläppen av växthusgaser successivt minskar genom en högre andel inblandning av biodrivmedel och inblandningsnivåerna beslutas av riksdagen.

 

  • Bensin E10 finns sen tidigare i 14 europeiska länder. Att blanda i mer biodrivmedel i bensin och diesel är viktigt för att minska klimatpåverkan från resor och transporter. Detta är avgörande för att Sverige ska uppnå klimatmålen.
  • Genom att tanka Bensin E10 bidrar du till att minska klimatpåverkan från ditt fordon. Bensin E10 innehåller en högre inblandning hållbar etanol, vilket sänker utsläppen och är bättre ur klimatsynpunkt.

  • Om din bil endast kan tanka med upp till 5% etanol ska du tanka GoEasy 98 Extra, vilken även fortsatt innehåller högst 5% etanol (E5). Det kommer tydligt att framgå på stationen vilken bensinkvalitet som är Bensin E5 eller Bensin E10 när du tankar. Dessa stationer tillhandahåller GoEasy Extra (E5).

Bensin E10 bidrar till att minska klimatpåverkan från fordon

Bensin E10 ersätter dagens 95-oktaniga bensin med 5% etanol och blir den nya standardkvaliteten i Sverige och hos OKQ8. Bensin E10 är 95-oktanig bensin med upp till 10% hållbar etanol, vilket sänker växthusgasutsläppen och är bättre ur klimatsynpunkt. En högre andel inblandning av hållbara biodrivmedel innebär att utsläppen av växthusgaser minskar.

De allra flesta bensindrivna personbilar kan köras på Bensin E10

Ca 94% av alla bensindrivna bilar är godkända för Bensin E10. Bensin E10 blev ett lagkrav för bilar producerade från 1 januari 2011.
Ca 98% av bensindrivna bilar som är 30 år eller yngre är godkända för körning på Bensin E10. Alla bensinbilar tillverkade fr.om. den 1 oktober 2018 har märkning för Bensin E10 i tanklocket.