Etanol E85

1994 öppnade OKQ8 som första svenska bensinbolag den första etanolstationen i Sverige. Sedan dess har vi drivit utvecklingen framåt och vi har idag cirka 480 stationer utrustade med etanol. Detta gör OKQ8 till en av de största aktörerna på E85-pumpar i landet.

 

Vad är etanol?

OKQ8 Etanol E85 är ett motorbränsle för fyrtaktsmotorer av typen Flexible Fuel Vehicles (FFV). Dessa fordon är anpassade för att använda etanol som drivmedel och användning av Etanol E85 i andra typer av motorer rekommenderas inte.

Bränslet består av etanol, bensin miljöklass 1 och denatureringsmedel. Under sommartid innehåller Etanol E85 ca 85% etanol och under vintertid ca 76%. Skälet till detta är att FFV bilar ska gå att starta utan motorvärmare vid kyla och en ökad inblandning av bensin i etanolen gör detta möjligt.

Etanol och miljöpåverkan

Som E85 har etanolen varit en tidig ambassadör för alternativa drivmedel och har en lägre klimatpåverkan. Den största volymen etanol används som låginblandning om 10% etanol i vanlig 95-oktanig bensin och upp till 5% i 98-oktanig bensin.

OKQ8s mål är att all etanol som vi köper in och erbjuder våra kunder ska vara producerad enligt sociala och miljömässiga krav.

Som ett led i vårt arbete ställer OKQ8 krav på sina leverantörer enligt Hållbarhetskriterierna i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Denna lag ställer bland annat krav om lägsta växthusgasminskning för att anses som hållbara. Utöver lagstiftningskraven om miljömässig hållbarhet så ställer vi krav och följer upp våra leverantörer i enlighet med initiativet UN Global Compact’s tio principer om miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och antikorruption. Svenska konsumenter ska kunna tanka bra etanol.

OKQ8 har erhållit ett hållbarhetsbesked vilket innebär att Energimyndigheten har godkänt vårt kontrollsystem för att säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls. För mer information om råvara, ursprung och växthusgasutsläpp för våra drivmedel:


För mer information om Etanol E85:

Frågor och svar om etanol

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om etanol. Om du saknar svar på din fråga, kontakta kundservice så gör vi vårt bästa för att ge dig ett korrekt svar. Bedömer vi att frågan är av mera allmänt intresse, lägger vi förstås till den i listan.

Här kan du tanka etanol E85

Många stationer erbjuder Etanol E85 i sina drivmedelspumpar. Du kan använda vår avancerade sökfunktion för att säkra dig om att du kan tanka etanol på din närmaste station.