GoEasy - Vårdande drivmedel som sänker utsläppen

GoEasy bensin och diesel innehåller alltid förnybara drivmedel samt vårdande tillsatser som smörjer och rengör motorn. Förnybara drivmedel sänker koldioxidutsläppen och en ren och välsmord motor är mer effektiv och drar därmed mindre bränsle. Bättre för motorn helt enkelt.

GoEasy – Bättre för motorn

GoEasy är ett samlingsnamn för våra förbättrade drivmedel som rengör och smörjer motorn, så att den går så effektivt som möjligt och håller nere bränsleförbrukningen. Precis som tidigare innehåller även GoEasy Diesel och GoEasy Bensin biodrivmedel för lägre koldioxidutsläpp. Med andra ord är det bättre för motorn. GoEasy Diesel Extra innehåller extra mycket antioxidanter för en så säker drift som möjligt. Detta är bara några av de extra fördelarna med att välja GoEasy Extra.

Vad skiljer GoEasy från våra tidigare drivmedel?

På OKQ8 ställer vi höga krav på våra drivmedel och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra dem. Med GoEasy har vi höjt kvaliteten på vår bensin och diesel ytterligare, genom att använda tillsatser särskilt framtagna för att vårda din motor, som smörjer och håller motor och bränslesystem rena. På så vis ser vi till att motorn fungerar så effektivt som möjligt. En ren och välsmord motor håller nere bränsleförbrukningen och släpper ut mindre. GoEasy finns på alla våra stationer i Sverige, både bemannade och obemannade.


Vad innebär GoEasy Extra?

GoEasy Extra drivmedlen ger bland annat en ännu snabbare rengörande effekt av din motor eftersom GoEasy Extra innehåller en högre andel vårdande tillsatser. Du kan då få en ännu snabbare förbättring av motors effektivitet. Samtidigt kör en ren motor längre på litern, den förorenar mindre och bilen blir faktiskt också mer kraftfull. 

Men vad innebär egentligen att motorn smörjs och hålls ren, och vad är den egentliga effekten?

Vi kan jämföra med en cykelkedja: När vi cyklar utsätts den för smuts och annat som gör att den tillslut inte blir lika smidig att trampa runt. Den måste rengöras och smörjas för att fortsätta fungera lika bra som när den var ny och inte gå sönder. När motorn arbetar bildas smuts och avlagringar som lätt fastnar i motorns förbränningsrum och bränslesystem och kan leda till att motorn fungerar mindre effektivt, jämfört med när den var ny. Genom att hålla motorn och bränslesystemet rent och välsmort så säkerställs att motorn fungerar så bra som möjligt. Resultatet blir att du får en motor som håller längre, använder mindre bränsle och släpper ut mindre farliga avgaser.

Så fungerar GoEasy

På en ny bil är motorn ren och välsmord och kan arbeta friktionsfritt. Det innebär inte bara att bilen går bra, utan också att bränsleförbrukningen hålls så låg som möjligt. Efter en tid bildas smuts och avlagringar i motorns förbränningsrum som gör att motorn fungerar sämre och använder mer bränsle. Det både sliter på motorn och ökar utsläppen. Genom att tanka GoEasy rengörs motorn och motoreffekten återställs till nyskick. Den rengörande effekten har visats redan efter en tankning och syns även på äldre motorer.

Resultat uppmätta enligt standardtester för bensin (MB 102E och MB M 111) och diesel (XUD-9 och DW 10) samt egna laboratorietester. Läs mer om våra tester nedan.

Hur testas OKQ8 GoEasy?

GoEasy har kvalitetstestats i tre steg genom våra egna forskningslaboratorium

På OKQ8 bedriver vi egen forskning och utveckling inom drivmedel genom bl.a vårt eget forskningscentrum Q8 Research i Rotterdam. Där testas också alla våra produkter för att säkerställa högsta kvalitet, önskad funktion och inte minst bästa möjliga miljöprestanda.

GoEasy har kvalitetstestats i tre steg

1. Motortest i motorlaboratrium där bränsleekonomi och motoreffekt uppmäts med och utan additivet
2. Noggranna analyser av bränslets egenskaper i eget och tredjeparts laboratorium
3. Test av additivets egenskaper i verklig trafik. Testmetoderna är standardiserade och allmänt accepterade och använda inom fordons- och drivmedelsbranschen. I vissa fall har nya testmetoder utvecklats för att visa nyttan av ny teknik


Exempel på genomförda tester

Diesel

• DW10B (CEC F-98-08). En testmetod där man använder motorn DW10 och mäter dieselkvalitetens effekt på bränsleekonomi och motorkraft över tid. Detta styrs framförallt av hur bra dieseln är på att hålla rent och göra rent dieselinjektorer

Diesel

• DW10B (CEC F-98-08). En testmetod där man använder motorn DW10 och mäter dieselkvalitetens effekt på bränsleekonomi och motorkraft över tid. Detta styrs framförallt av hur bra dieseln är på att hålla rent och göra rent dieselinjektorer

När motorn körs med ett referensbränsle smutsas injektorer och bränslesystem ner och motorn får en minskad effekt på ca 4,5%. När vi istället kör motorn med OKQ8 GoEasy Diesel, så har injektorer, bränslesystem och motoreffekt helt återställts till nyskick efter 5-6 timmars drift. Testmetod/motor: DW10

• EN 15751. En testmetod för att mäta dieselns åldringsbeständighet och hur lagringsstabil den är

• ASTM D 2274. En testmetod för att mäta mängden sediment som bildas i en diesel om den utsätts för höga temperaturer

• XUD9 (CEC F-23-01). En testmetod där man använder motorn. XUD9 och mäter effekten och förmågan hos ett bränsle att bibehålla ett bra bränsleflöde

• ISO 12156-1 HFRR

• EN ISO 12156-1 HFRR. En testmetod som mäter smörjbarhet. OKQ8 GoEasy visar en förbättrad smörjbarhet som säkerställer slitageärr efter test på under <250, vilket skyddar motorn och ger längre livslängd till dess komponenter

• Dieselstandarderna SS-EN 590 och SS 15 54 35 anger ett slitageärr efter test på max 460 µm

• ASTM D 665A/B. En testmetod för att mäta bränslets antikorrosionsegenskapet.Bensin

• MB M102 E (CEC F-05-93). Mäter bensinens förmåga att hålla inloppsventilerna rena, mäts i en MB M102E motor

• MB M111 (CEC F-20-98). Mäter bensinens renhållande förmåga i en MB M111 motor

• Egenutvecklade motorbänkstester för att testa bensinens påverkan på injektor renhet i DISI motorer och för att testa bränsleekonomi effekten av smörjande tillsatser i bensin

Vad är ett additiv?

Ett additiv är en blandning av olika tillsatsämnen med specifika funktioner. Additiven i GoEasy bensin och diesel har egenskaper som verkar:

  • Rengörande
  • Rostskyddande
  • Smörjande
  • Motverkar åldring av drivmedlet
  • VattenavskiljandeVarje additiv optimeras för respektive bränsles utmaningar. Additiven vårdar motorn genom att:

  • Motverka åldring av bränslet och därmed hålla bränslefilter, tank och ledningar fria från sediment och avlagringar
  • Verkar vattenavskiljande och rostskyddande
  • Håller injektorer och ventiler rena
  • Håller bränslessystemets rörliga delar välsmorda (diesel)
  • Håller motorns rörliga delar välsmorda genom att spridas via motoroljan (bensin)

Läs om våra drivmedel

GoEasy Bensin


GoEasy Diesel

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

AdBlue*

* AdBlue är en kompletterande produkt som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning av SCR-typ