Laddstolpar

Vi på OKQ8 vill uppmuntra och underlätta för människor i rörelse att göra hållbara val, och då är det självklart för oss att erbjuda snabbladdning på våra stationer.

 

El som drivmedel

El är ett alternativt energieffektivt drivmedel med potential att minska utsläppen av koldioxid från transporterna

Tekniken med el som drivmedel utvecklas i rask takt med lättare och billigare batterier, snabbare laddning och bilar med allt längre räckvidd. Det finns elbilar i olika klasser och storlekar och det säljs allt fler elbilar i Sverige. Förutom själva elbilens egenskaper så är en väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar en viktig faktor för att bidra till omställningen mot en fossilobereonde fordondsflotta. Vi på OKQ8 har valt att samarbeta med E.ON när det gäller att bygga ut laddinfrastrukturen på våra stationer och vi kommer därmed att snabbt öka antalet stationer med snabbladdning under kommande året. Förutom detta samarbete så har vi också investerat i egna snabbladdare på ungefär tio stationer. Vi räknar med att inom ett par år kunna erbjuda snabbladdning på ungefär fyrtio OKQ8-stationer runt om i landet. För mer information om vårt samarbete med E.ON se här.

OKQ8 och Tesla

OKQ8 har ett långsiktigt samarbete med elbilstillverkaren Tesla för att ytterligare underlätta laddning av elbilar i Sverige. Nuvarande stationerna i denna gemensamma satsning är Sillekrog, Sundsvall och Ödeshög.

Snabbladdning på station

Vi på OKQ8 vill uppmuntra och underlätta för människor i rörelse att göra hållbara val, och då är det självklart för oss att erbjuda snabbladdning på våra stationer. Du hittar var våra laddstolpar är placerade genom att använda vår stationssök, använd avancerad sök och filtrera på stationer med laddstationer.