RME

RME (rapsmetylester) är ett biobaserat drivmedel som kan användas i dieselmotorer.

RME är ett förnybart bränsle som tillverkas av raps och rybs och minskar växthuseffekten genom att koldioxid tas upp vid plantornas tillväxt. Bränslet kan användas rent (100 %) eller lågiblandad i ”vanlig” diesel.


OKQ8 erbjuder 100% RME på ett tiotal stationer. RME kan användas i dieselfordon där tillverkaren har godkänt detta. Flera dieselfordon av senare årsmodeller, både lätta och tunga, är godkända för drift med ren RME (100%). RME är mer trögflytande än dieselolja. Vid temperaturer under minus 15°C rekommenderas iblandning av dieselolja...

Vad är FAME och RME?

FAME är ett samlingsnamn för fettsyrametylestrar som kan baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran i den FAME som används i Sverige är rapsolja som förestras till rapsmetylester (RME).

Hur ser energiinnehållet ut i FAME?

RME har ett energiinnehåll på 9150 kWh/m3 och Diesel MK1 har ett energiinnehåll på 9800 kWh/m³. Densiteten för RME är 880 kg/m3 och för Diesel MK1 är den 810-818 kg/m3.

Kan jag köra på ren FAME?

För att kunna köra på 100% FAME krävs att du har ett fordon som uttryckligen har ett godkännande från tillverkaren för detta bränsle.