Rasp

RME

RME (rapsmetylester) är ett biobaserat förnybart bränsle, som ofta går under namnet biodiesel, och kan användas i dieselmotorer. Drivmedlet kan användas rent eller låginblandad i vanlig diesel.

Flera dieselfordon av senare årsmodeller, både lätta och tunga, är godkända för drift med ren RME (100 %).

OBS! Sedan 2016 säljer OKQ8 inte längre RME på pump.


Vad är FAME och RME?
FAME är ett samlingsnamn för fettsyrametylestrar som kan baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran i den FAME som används i Sverige är rapsolja som förestras (omvandlas) till rapsmetylester (RME).

RME, som är en förkortning av rapsmetylester, är ett förnybart bränsle av FAME-typ för dieselmotorer. Bränslet kan användas rent eller lågiblandad i ”vanlig” diesel och är tillverkat av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Bränslet minskar växthuseffekten genom att koldioxid tas upp vid rapsplantornas tillväxt. RME är mer trögflytande än dieselolja och vid temperaturer under minus 15°C rekommenderas inblandning av dieselolja.

Kan jag köra på ren FAME?
För att kunna köra på 100 % FAME krävs att du har ett dieselfordon som uttryckligen har ett godkännande från tillverkaren för detta bränsle. Hur ser energiinnehållet ut i FAME? RME har ett energiinnehåll på 9150 kWh/m3 och Diesel MK1 har ett energiinnehåll på 9800 kWh/m³. Densiteten för RME är 880 kg/m3 och för Diesel MK1 är den 810-818 kg/m3.

För mer information om RME se våra produkt- och säkerhetsdatablad.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta kundservice via telefonnummer 020-65 65 65.