Vårdande drivmedel som sänker utsläppen

De vårdande additiven i OKQ8 GoEasy fungerar rengörande och smörjande, så att motorn arbetar fortsatt optimalt. Det hjälper därmed till att minska CO2-utsläppen. För att sänka utsläppen ytterligare blandar vi alltid i biodrivmedel.

Så fungerar OKQ8 GoEasy

Ny bil

 • Ren och effektiv motor
 • Så låg bränsleförbrukning och låga utsläppsnivåer som tekniskt möjligt

Efter en tids körning

 • Smuts och avlagringar bildas i motorsystemet
 • Minskad motoreffekt med upp till 4,5%
 • Bränsleförbrukning och skadliga utsläpp ökar

Tanka OKQ8 GoEasy

 • Vårdar motorn genom rengörande egenskaper
 • Minskar slitage och ger motorn längre livslängd
 • Innehåller hög andel förnybara drivmedel

Efter en tankning OKQ8 GoEasy

 • Ren och välsmord motor
 • Återställer motoreffekten till nyskick
 • Minskad bränsleförbrukning och lägre skadliga utsläpp

På en ny bil är motorn ren och välsmord och kan arbeta friktionsfritt. Det innebär inte bara att bilen går bra, utan också att bränsleförbrukningen hålls så låg som möjligt vilket därmed sänker CO2-utsläppen.Efter en tid bildas smuts och avlagringar i motorns förbränningsrum som gör att motorn fungerar sämre och använder mer bränsle och använda mer bränsle. Det både sliter på motorn och ökar utsläppen. Genom att tanka OKQ8 GoEasy rengörs motorn och motoreffekten återställs till nyskick. Den rengörande effekten har visats redan efter en tankning och syns även på äldre motorer.

Resultat uppmätta enligt standardtester för bensin (MB 102E och MB M 111) och diesel (XUD-9 och DW 10) samt egna laboratorietester. Läs mer om våra tester nedan.

OKQ8 GoEasy innehåller en hög andel förnybar inblandning

Läs mer om hur vi arbetar för att säkerställa hållbara leverantörskedjor, var våra drivmedel kommer ifrån och vilken miljöprestanda de har här: Våra hållbara drivmedel.

Hur testas OKQ8 GoEasy?

OKQ8 GoEasy har kvalitetstestats i tre steg genom våra egna forskningslaboratorium

På OKQ8 bedriver vi egen forskning och utveckling inom drivmedel genom bl.a vårt eget forskningscentrum Q8 Research i Rotterdam. Där testas också alla våra produkter för att säkerställa högsta kvalitet, önskad funktion och inte minst bästa möjliga miljöprestanda.

OKQ8 GoEasy har kvalitetstestats i tre steg

1. Motortest i motorlaboratrium där bränsleekonomi och motoreffekt uppmäts med och utan additivet
2. Noggranna analyser av bränslets egenskaper i eget och tredjeparts laboratorium
3. Test av additivets egenskaper i verklig trafik. Testmetoderna är standardiserade och allmänt accepterade och använda inom fordons- och drivmedelsbranschen. I vissa fall har nya testmetoder utvecklats för att visa nyttan av ny teknik


Exempel på genomförda tester

Diesel

• DW10B (CEC F-98-08). En testmetod där man använder motorn DW10 och mäter dieselkvalitetens effekt på bränsleekonomi och motorkraft över tid. Detta styrs framförallt av hur bra dieseln är på att hålla rent och göra rent dieselinjektorer


Diesel

• DW10B (CEC F-98-08). En testmetod där man använder motorn DW10 och mäter dieselkvalitetens effekt på bränsleekonomi och motorkraft över tid. Detta styrs framförallt av hur bra dieseln är på att hålla rent och göra rent dieselinjektorer

När motorn körs med ett referensbränsle smutsas injektorer och bränslesystem ner och motorn får en minskad effekt på ca 4,5%. När vi istället kör motorn med OKQ8 GoEasy Diesel, så har injektorer, bränslesystem och motoreffekt helt återställts till nyskick efter 5-6 timmars drift. Testmetod/motor: DW10

• EN 15751. En testmetod för att mäta dieselns åldringsbeständighet och hur lagringsstabil den är

• ASTM D 2274. En testmetod för att mäta mängden sediment som bildas i en diesel om den utsätts för höga temperaturer

• XUD9 (CEC F-23-01). En testmetod där man använder motorn. XUD9 och mäter effekten och förmågan hos ett bränsle att bibehålla ett bra bränsleflöde

• ISO 12156-1 HFRR

• EN ISO 12156-1 HFRR. En testmetod som mäter smörjbarhet. OKQ8 GoEasy visar en förbättrad smörjbarhet som säkerställer slitageärr efter test på under <250, vilket skyddar motorn och ger längre livslängd till dess komponenter

• Dieselstandarderna SS-EN 590 och SS 15 54 35 anger ett slitageärr efter test på max 460 µm

• ASTM D 665A/B. En testmetod för att mäta bränslets antikorrosionsegenskapet.Bensin

• MB M102 E (CEC F-05-93). Mäter bensinens förmåga att hålla inloppsventilerna rena, mäts i en MB M102E motor

• MB M111 (CEC F-20-98). Mäter bensinens renhållande förmåga i en MB M111 motor

• Egenutvecklade motorbänkstester för att testa bensinens påverkan på injektor renhet i DISI motorer och för att testa bränsleekonomi effekten av smörjande tillsatser i bensin

Vad är ett additiv?

Ett additiv är en blandning av olika tillsatsämnen med specifika funktioner. Additiven i GoEasy bensin och diesel har egenskaper som verkar:

 • Rengörande
 • Rostskyddande
 • Smörjande
 • Motverkar åldring av drivmedlet
 • VattenavskiljandeVarje additiv optimeras för respektive bränsles utmaningar. Additiven vårdar motorn genom att:

 • Motverka åldring av bränslet och därmed hålla bränslefilter, tank och ledningar fria från sediment och avlagringar
 • Verkar vattenavskiljande och rostskyddande
 • Håller injektorer och ventiler rena
 • Håller bränslessystemets rörliga delar välsmorda (diesel)
 • Håller motorns rörliga delar välsmorda genom att spridas via motoroljan (bensin)

Läs om våra drivmedel

OKQ8 GoEasy Bensin


OKQ8 GoEasy Diesel

Diesel Bio HVO

AdBlue*

* AdBlue är en kompletterande produkt som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning av SCR-typ