Information till våra kunder angående Coronaviruset

För OKQ8 är säkerheten och omsorgen om våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning på våra stationer och kontor

Såhär minimerar vi smittspridning på våra stationer

  • Vi har utökade städrutiner och förstärkta riktlinjer gällande handhygien och hur man agerar för att minska smittspridning

  • De av våra medarbetare som inte känner sig fullt friska stannar hemma

  • Vi försöker i möjligaste mån använda oss av kortbetalning istället för att hantera kontanter

  • I våra hyrbilar desinficerar vi utsatta ytor och nycklar utöver noggrann städning efter återlämnandet så att du som kund kan vara säker på att få en helt ren bil på både in- och utsida

Varmt välkommen till oss.

Med vänliga hälsningar,
OKQ8