Hållbar biltvätt

Hos oss kan du tvätta bilen på ett sätt som är skonsamt för miljön. Vi renar allt spillvatten så att farliga ämnen inte hamnar i naturen och använder Svanenmärkta tvättkemikalier.

Tvätta rätt

I den smuts som samlas på en bil finns ofta ämnen som är direkt skadliga för både djur och natur. Det kan handla om oljerester, olika typer av kemikalier, asfalt och tungmetaller. När man tvättar bilen på sin garageuppfart eller ute på gatan rinner smutsen rakt ner i närmsta brunn och vidare ut i våra vattendrag. Därför är det viktigt att du tvättar din bil på en anläggning med reningssystem. 

Vi på OKQ8 har flera alternativ för att få bilen ren. Tvätta själv på två sätt - med dina egna favoritprodukter eller med hjälp av vår tvättutrustning på tvättplatsen, eller tvätta i automattvätt som gör jobbet åt dig snabbt och enkelt.

Kom till oss så hjälper vi dig få en ren bil på ett mer miljövänligt sätt!

Stora biltvättarhelgen

Sveriges VA-organisationer har ett samarbete under namnet Svenskt Vatten vars syfte är att arbeta för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Den Stora biltvättarhelgen är ett initiativ från Svenskt Vatten som ska uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen på rätt sätt och därmed bidra till en stor miljöinsats.


Läs mer om Svenskt Vatten >
Läs mer på kampanjsidan för Stora biltvättarhelgen >

Stolt medlem i Hållbar biltvätt

Vi på OKQ8 är stolta medlemmar i organisationen Hållbar biltvätt. Det är ett samarbete mellan flera stora aktörer och är ett initiativ av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Hållbar biltvätt arbetar med att öka kunskaperna och därmed förändra våra tvättvanor. För att minska mängden biltvättar som sker okontrollerat på garageuppfarter och tomter utanför hemmet, startades kampanjen Hållbar biltvätt.