biltvätt

Tänk på miljön

Tvätta inte hemma

Sveriges VA-organisationer har ett samarbete under namnet Svenskt Vatten vars syfte är att arbeta för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Den Stora biltvättarhelgen är ett initiativ från Svenskt Vatten. Läs mer på kampanjsidan för Stora biltvättarhelgen

Det utförs drygt 30 miljoner biltvättar per år i Sverige och det finns beräkningar på att ca 10 miljoner sker hemma och inte på en anläggning avsedd för biltvätt.

Det är klart tänker du, att vi rekommenderar alla bilägare att tvätta bilen på bensinstationen. Men det är för miljöns skull vi gör det. Varje år rinner 2 000 ton olja och 5 ton tungmetaller ut med tvättvattnet. Kom till oss så hjälper vi dig få en ren bil på mest miljövänliga sätt. 


Svanen i våra tvättar

I alla våra biltvättar använder vi Svanenmärkta tvättkemikalier.

Vi har reningsverk och oljeavskiljare

Att tvätta bilen så att spillvattnet tas om hand på ett bra sätt, är det mest hållbara alternativet för miljön. Därför är alla våra tvätthallar anslutna till oljeavskiljare och reningsverk.


Tvätta på tre sätt

Vill du tvätta för hand med egna produkter, vill du tvätta snabbt och enkelt med tvättkem och allt på plats eller vill du åka in i en biltvätt som gör jobbet?

Vi har alla tre typer av tvättlösningar. Välkommen att prova.