Tänk på miljön

Att tvätta bilen så att spillvattnet tas om hand på ett bra sätt, är det mest hållbara alternativet för miljön. Därför är alla våra tvätthallar anslutna till oljeavskiljare och reningsverk. I alla våra biltvättar använder vi dessutom Svanenmärkta tvättkemikalier.

 

Tvätta inte hemma

Sveriges VA-organisationer har ett samarbete under namnet Svenskt Vatten vars syfte är att arbeta för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Den Stora biltvättarhelgen är ett initiativ från Svenskt Vatten som ska uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen på rätt sätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. 

Läs mer om Svenskt Vatten >
Läs mer på kampanjsidan för Stora biltvättarhelgen >

Det utförs drygt 30 miljoner biltvättar per år i Sverige och det finns beräkningar på att ca 10 miljoner sker hemma och inte på en anläggning avsedd för biltvätt. Det är klart, tänker du, att vi rekommenderar alla bilägare att tvätta bilen på bensinstationen. Men det är för miljöns skull vi gör det. Varje år rinner 2 000 ton olja och 5 ton tungmetaller ut med tvättvattnet.

Hos oss på OKQ8 kan du tvätta för hand med egna produkter eller välja att tvätta snabbt och enkelt med tvättkem och allt på plats. Du kan också välja att åka in i en biltvätt som gör jobbet åt dig! Vi har alla tre typer av tvättlösningar. Kom till oss så hjälper vi dig få en ren bil på ett mer miljövänligt sätt.