Tvätta själv från 2,25 kr/min

I våra Tvätta själv-hallar kan du tvätta och vårda din bil i lugn och ro. Smuts och spillvatten tas om hand av våra vattenreningsverk och oljeavskiljare. Enklare, smartare och bättre än att tvätta hemma på gatan, på många sätt.

Det här ingår:

  • Egen tvättplats
  • Högtryckstvätt
  • Tryckluft
  • Billyft för oljebyte, däckbyte etc. (finns på de flesta platser)

Hitta din närmaste Tvätta självhall


Här kan du få några tips och goda råd.